Loading

ผังเมืองกทม.คุมเข้มคอนโดฯ

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2554
ผังเมืองกทม.คุมเข้มคอนโดฯ

นายอัศวิน พิชญโยธิน ประธานคณะทำงานกำหนดราคาค่าก่อสร้างอาคาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 สิ้นสุดการใช้บังคับลงเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ส่งผลให้กรุงเทพมหาคร (กทม.) ได้ขยายระยะเวลา (ครั้ง 1) ซึ่งจะสิ้นสุดการใช้บังคับในปี 2555 และขณะนี้ กทม. เตรียมนำเสนอร่างผังเมืองดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบก่อนส่งให้กฤษฎีกาตรวจสอบ

โดยภาพรวมแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีในร่างผังเมืองมากนัก เช่น ได้เพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น 11 ประเภท จากเดิมมีเพียง 10 ประเภท แต่ด้วยข้อกำหนดในแต่ละสีจะกลายเป็นเงื่อนไขและจำกัดการพัฒนา เช่น ในเรื่องขนาดและประเภทอาคารต่างๆที่จะสร้างติดถนนซอย หรือเขตทางต้องมีความกว้างมากขึ้นกว่าผังเมืองที่ใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้อาคารบางประเภทห้ามก่อสร้างหากพื้นที่เกิน 5,000 ตารางเมตร ในหลายบริเวณ โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม เช่น หอพัก อาคารชุด สำหรับทำเลที่จะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ผังเมืองใหม่ เช่น รามอินทรา 5 จนถึงบริเวณซอยวัชรพล ตรงแนวเขตบางเขนต่อเขตคันนายาว ถนนเกษตร-นวมินทร์ ถนนศรีนครินทร์ และถนนลาดพร้าว เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้