Loading

ราคาที่ดินใกล้รถไฟฟ้าพุ่ง 50

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2554
ราคาที่ดินใกล้รถไฟฟ้าพุ่ง 50%

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ เพื่อใช้ในปี 2555 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วราคาที่ดินทั้งประเทศรวมกรุงเทพมหานคร จะปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ซึ่งราคาประเมินที่ดินรอบใหม่นี้ยังไม่รวมผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้มีมุมมองที่สวนทางกันของผู้ประกอบการภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บางรายมองว่าผลจากปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้อาจเป็นโอกาสให้สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาถูก เพราะคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอาจขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในราคาถูกเพื่อหนีปัญหาน้ำท่วม แต่นักธุรกิจบางรายคาดว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ดังนั้น อาจจะซื้อที่ดินเหล่านี้เก็บไว้เพื่อรอนำออกมาขายในอนาคต

 

“ผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ กรมธนารักษ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการประเมินราคาที่ดิน เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษี ยังไม่ได้นำมาร่วมคำนวณประเมินราคาที่ดิน เนื่องจากเพิ่งเกิดขึ้น ขณะที่กรมได้เก็บข้อมูลการซื้อขายที่ดินช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นฐานการประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ ที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค.55 ถึง 31 ธ.ค.58”

 

นายนริศกล่าวต่อว่า แม้การประเมินราคาที่ดินครั้งนี้จะยังไม่รวมผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเข้าไว้ด้วย แต่หากระหว่างการประกาศใช้ราคาประเมินรอบใหม่ ราคาที่ดินบางพื้นที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กรมก็สามารถประกาศราคาประเมิน ใหม่ได้ ทั้งนี้ ราคาประเมินเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียมการ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ และเป็นราคาอ้างอิงในการซื้อขายที่ดินในท้องตลาด โดยราคาประเมินในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ที่ดินใกล้บริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยบางจุดเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ของราคาประเมินในรอบที่แล้ว

 

ที่มา: http://www.thairath.co.th

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ