Loading

กคช.เตรียม 16 โครงการบ้านเอื้อฯ รับผู้ประสบภั

วันที่ : 19 ตุลาคม 2554
กคช.เตรียม 16 โครงการบ้านเอื้อฯ รับผู้ประสบภัย

นายวิฑูรย์  เจียสกุล  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเตรียมโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชน จำนวน 16 โครงการประมาณ 4,000 หน่วย 13 จังหวัด รวมทั้งพื้นที่ลานตลาดโครงการบ้าน  เอื้ออาทรอยุธยา (โรจนะ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (บ่อโพง) เป็นพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ 4,000 ราย เพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ประชาชน ได้ประมาณ 8,000 ราย

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ