Loading

เปิดบ้านเอื้อฯ4พันยูนิตรองรับผู้อพยพน้ำท่วม-เตรียมพักชำระหนี

วันที่ : 13 ตุลาคม 2554
เปิดบ้านเอื้อฯ4พันยูนิตรองรับผู้อพยพน้ำท่วม-เตรียมพักชำระหนี้

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยว่าโครงการของ กคช.ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมากพอสมควร เช่น ที่ จ.นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนได้อพยพออกจากพื้นที่แล้ว ส่วนที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยาอยู่บนพื้นที่สูงจึงปลอดภัยจากน้ำท่วม

ทั้งนี้ ได้ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมพื้นที่ให้ผู้อพยพ และโรงครัวรองรับประชาชนทั่วไป พร้อมกันนี้ พม.ได้สั่งให้เตรียมโครงการทั่วประเทศ เพื่อรองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัย และให้เตรียมการเคหะชุมชน และบ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศที่ยังว่างอยู่ ประมาณ 4,000 หน่วย เพื่อเตรียมรองรับผู้อพยพ

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติ กำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือหลังน้ำลด เช่น ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ พักชำระหนี้ 3 เดือน ผ่อนคลายความทุกข์ประชาชน ส่วนลูกค้าผ่อนธนาคารการเคหะฯจะประสานงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ในการช่วยผ่อนชำระหนี้ดังกล่าว

นางพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริภาร ผู้ช่วยผู้ว่าการ กคช.กล่าวถึงแผนการจัดงานขายโครงการของ กคช.ในปีงบประมาณ 2555 ว่าการจัดงานขายบ้านจะมีรูปแบบการขายที่เปลี่ยนไป โดยการจัดงาน มหกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นก็ต่อเมื่อ เปิดโครงการใหม่เท่านั้น ส่วนโครงการบ้านเอื้ออาทร  โครงการเคหะชุมชน และโครงการ by NHA ที่เปิดตัวไปแล้ว แต่ยังขายไม่หมดจะทำการตลาดโดยใช้โมบายทีมนำทีมฝ่ายการตลาดลงไปขายในพื้นที่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนั้นก็จะจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารการขายสำหรับโครงการที่ขายยาก โดยได้จ้างเอกชน เข้ามาขายโครงการตอนนี้มากกว่า 10 บริษัท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน