Loading

บสก.ซื้อ NPL ไทยพาณิชย์ 5.2 พันล้าน เดินหน้าเจรจาลูกค้าปรับโครงสร้างหนี

วันที่ : 19 กันยายน 2554
บสก.ซื้อ NPL ไทยพาณิชย์ 5.2 พันล้าน เดินหน้าเจรจาลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้

นายสุเมธ  มณีวัฒนา  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์     (บสก.)  เปิดเผยว่า  บสก.  ได้รับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  จากธนาคารไทยพาณิชย์     ภาระหนี้รวม  5,298  ล้านบาท  จากจำนวนลูกหนี้  981  ราย  มาบริหารจัดการ  โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  คิดเป็น  64%  และเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในเขตต่างจังหวัด  36%  ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไป  บสก.จะมีหนังสือแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ  เพื่อเข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้  โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นหลัก  และมุ่งเน้นวิธีการเจรจาประนีประนอมเพื่อหาข้อยุติที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย  แม้จะเป็นหนี้ที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องบังคับคดี  บสก.  ก็เปิดโอกาสให้ลูกค้ากลับมาเจรจาประนอมหนี้ได้ใหม่  โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้  และส่งกลับคืนระบบเศรษฐกิจตามปกติต่อไป 

ในปีนี้  บสก.  ได้ทยอยรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  โดยรับซื้อ  NPL  จากสถาบันการเงินแล้ว  4,275  ล้านบาท  รวมทั้งอยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อรับซื้อทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  มูลค่าประมาณ  6,000  ล้านบาท  ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้  โดยก่อนหน้านี้ได้รับซื้อ  NPA  จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมาบริหารอีก  จำนวน  93  รายการ  มูลค่า  675  ล้านบาท  ประกอบด้วย  อาคารสำนักงาน  บ้านพักอาศัย  ห้องชุดสำนักงาน  โกดัง  และที่ดินเปล่า 

"ในปีนี้  บสก.  คาดว่าจะสามารถรับซื้อรับโอน  NPL  และ  NPA  จากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการได้ประมาณ  20,000  ล้านบาท  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ปัจจุบัน  บสก.  มี  NPL  ในความดูแลทั้งสิ้น  44,286  ราย  คิดเป็นมูลค่า  234,723  ล้านบาท  ขณะที่มี  NPA  จำนวน  14,173  ราย  คิดเป็นมูลค่า  35,971  ล้านบาท  โดยวัตถุประสงค์หลักของการรับซื้อทรัพย์สินจากธนาคารพาณิชย์มาบริหารจัดการ  มุ่งเน้นการเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐที่จะช่วยแก้ปัญหาและลดหนี้ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต"นายสุเมธคาดการณ์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

 

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ