Loading

เล็งที่ราชพัสดุชายแดนทำธุรกิ

วันที่ : 3 กันยายน 2554
เล็งที่ราชพัสดุชายแดนทำธุรกิจ

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลกรมธนารักษ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมธนารักษ์โดยมอบนโยบายการดำเนินการ เบื้องต้น คงเน้นให้มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากนโยบายเดิม หรือในเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งการแก้กฎหมายต่างๆ และการบริหารที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การสำรวจพื้นที่ราชพัสดุในแถบชายแดนเพื่อสร้างเป็นศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์พักสินค้า หรือการเปิดพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก(เอสเอ็มอี) เข้าไปค้าขายในพื้นที่ดังกล่าว

 

"ตอนนี้กำลังศึกษาดูว่า มีพื้นที่ในแถบชายแดนบริเวณใดบ้างที่เหมาะจะดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าวเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กรมแล้ว ยังถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยโดยอาจจะมีการดึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เข้ามาร่วมในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในส่วนนี้คงต้องศึกษารายละเอียดอีกครั้ง"

 

นายวิรุฬ กล่าวอีกว่า ในส่วนของที่ราชพัสดุที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว ก็คงต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย จากนั้นค่อยมาหารือกันอีกทีว่าจะมีการดำเนินการในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นอย่างไรโดยเบื้องต้นเห็นว่าคงใช้ข้อกฎหมายเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ เพราะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คงไม่ยอม แต่เราอาจต้องมาดูว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ประชาชนและกรมสามารถได้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า