Loading

สุขุมวิท-พหลฯ ส่ออ่วม ร่างผังเมืองใหม่คุมอาคารสูงถนน10 เมตรถอยร่น 1 เมต

วันที่ : 26 สิงหาคม 2554
สุขุมวิท-พหลฯ ส่ออ่วม ร่างผังเมืองใหม่คุมอาคารสูงถนน10 เมตรถอยร่น 1 เมตร

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิตกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท กล่าวว่าการที่ผังเมืองฉบับใหม่กำหนดเรื่องการสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้จะต้องอยู่บนถนนที่มีความกว้าง 12 เมตรหรือ 16 เมตรขึ้นไปนั้น เท่ากับเป็นการคุมกำเนิดการสร้างอาคารสูงโดยเฉพาะในย่านสุขุมวิท พหลโยธิน ที่ไม่มีถนนที่มีความกว้างขนาดดังกล่าวเลย นอกจากนี้ ราคาที่ดินที่มีการซื้อขายกัน เช่น โซนสุขุมวิท โซนพหลโยธิน ปัจจุบันขึ้นไปสูงถึง 5-6แสนบาทต่อตร.ม. หรือบางแปลงสูงถึง 7-8 แสนบาทต่อตร.ม.ซึ่งเป็นราคาขายภายใต้เงื่อนไขที่สามารถสร้างอาคารสูงได้

 

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรมรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง กล่าวว่า จากการประเมินผังเมืองฉบับร่างในเบื้องต้น กลุ่มคอนโดมิเนียมจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนกรณีที่ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระบุว่าจะมีถนนสายใหม่ที่มีความกว้างมากกว่า 12 เมตรหรือ 16 เมตร เพิ่มอีก 126 เส้นทางจากปัจจุบันมีเพียง 25 เส้นทางนั้นคาดว่าเส้นทางใหม่ดังกล่าวจะตัดไปสู่บริเวณนอกเมือง และอยู่ในผังเมืองที่เป็นสีเขียว ก็สร้างอาคารสูงไม่ได้

 

ด้านนายนพนันท์ ตาปนานนท์ผู้จัดการโครงการวางและยกร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงครั้งที่ 3 เปิดเผยว่า ในร่างผังเมืองรวม กทม. จะกำหนดให้สร้างอาคารที่พักอาศัยรวมได้บนถนน หรือซอยที่มีขนาดความกว้าง12 เมตร 16 เมตร และ 30 เมตรจากปัจจุบันที่กำหนดให้สร้างได้บนถนนหรือซอยที่มีขนาดกว้าง 10 เมตร 16 เมตร และ 30 เมตร แต่ถ้าจะสร้างบนถนนกว้าง 10 เมตรจะต้องมีระยะถอยร่นเพิ่มอีก 1 เมตรสำหรับการขยายถนนในอนาคต

 

การเพิ่มข้อกำหนดความกว้างของถนนในร่างผังเมืองใหม่ เพื่อต้องการไม่ให้ถนนซอยที่คับแคบมีจำนวนอาคารพักอาศัยที่มากเกินไปโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัหนาแน่นน้อยและปานกลาง เพราะจะทำให้เกิดความแออัด และมีปัญหาการจราจรภายในถนนหรือซอยขนาดเล็ก

 

สำหรับข้อกำหนดเรื่องประเภทอาคารกับความกว้างของถนนที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามร่างผังเมืองฉบับนี้ เช่น การสร้างหอพัก อพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมพื้นที่ไม่เกิน 1,999 ตร.ม. ในพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 ให้สร้างบนถนนหรือซอยกว้าง 16 เมตร จากเดิม 10 เมตร

 

การก่อสร้างอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ 2,000-4,999 ตร.ม. ในพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 เดิมให้สร้างบนถนนกว้าง 10 เมตรร่างใหม่ไม่ให้สร้าง หากสร้างในพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.4 เดิมให้สร้างได้บนถนน 6 เมตร ร่างใหม่ให้สร้างบนถนน 16 เมตร

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์