Loading

สันติ สั่งลุยบ้านเอื้อฯแสนหน่วย กคช.รับลูก-ปรับเกณฑ์ลดเสี่ย

วันที่ : 24 สิงหาคม 2554
สันติ สั่งลุยบ้านเอื้อฯแสนหน่วย กคช.รับลูก-ปรับเกณฑ์ลดเสี่ยง

นายวิฑูรย์ เจียสกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กคช.ได้รับมอบหมายจากนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ กคช.สร้างที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทร เพิ่มอีก 1 แสนหน่วย โดยให้ กคช.เป็นพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินการ ทั้งทำเลที่ตั้งและราคาขาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเหมือนกับโครงการบ้านเอื้ออาทรเดิม ซึ่งได้เรียนให้รัฐมนตรีทราบว่า กคช.จะไม่ค้ำประกันเงินกู้ให้กับลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงในการแบกรับค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระ กับสถาบันการเงิน และราคาจะต้องขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง

เราจะทำไม่ให้ซ้ำรอยปัญหากับบ้านเอื้อ เพราะเรามีประสบการณ์ และจะดำเนินอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งรัฐมนตรีอยากให้ กคช.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติได้เสนอไปตามความเหมาะสม และไม่หนักใจถ้า 1แสนหน่วยที่จะทำนั้นเป็นไปตามที่ กคช.จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปบนความต้องการของตลาด นายวิฑูรย์ กล่าวและว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างหารือกับสภาพัฒน์ ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการก่อสร้างที่ 1.2แสนบาทต่อหน่วย ซึ่งสูงกว่างบประมาณอุดหนุนในโครงการบ้านเอื้ออาทรเดิมที่ 8 หมื่นบาทต่อหน่วย

ส่วนความคืบหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทร นายวิฑูรย์ กล่าวว่า ยังคงเดินหน้าตามมติ ครม.สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่ให้ปรับลดหน่วยก่อสร้างจาก 6 แสนหน่วยเหลือกว่า 2.8 แสนหน่วย ขณะนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 2.5 แสนหน่วย เหลืออยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 หมื่นหน่วย คาดว่าต้นปี 2556 จะเสร็จสมบูรณ์ และได้ส่งรายชื่อรายชื่อลูกค้าที่ขอกู้ธนาคารไปแล้ว 1.7 แสนหน่วย อีก 3 หมื่นหน่วยเข้าโครงการเช่าซื้อกับ กคช. ส่วนที่เหลืออีก 5 หมื่นหน่วยลูกค้าซื้อเงินสด

นอกจากนี้ ภารกิจในปีงบประมาณ 2554 ต่อเนื่อง 2555กคช.ยังคงต้องลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ ส่วนการชำระหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร กคช.ไม่มีความกังวล เนื่องจากสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีภาระหนี้เหลืออยู่ 4 หมื่นล้านบาท จากเดิมกว่า 9 หมื่นล้านบาท โดยทรัพย์สินโครงการบ้านเอื้ออาทรมีมูลค่ามากกว่าภาระหนี้

กคช.มีกำไรติดต่อกัน 3 ปีๆ ละ 1,000 ล้านบาท แต่ปีงบประมาณ 2555 จะเป็นปีที่ กคช.มีกำไรต่ำ เนื่องจากมีโครงการที่สร้างเสร็จน้อย และเพื่อรักษากำไรที่อยู่ในระดับ 100 ล้านบาท นายวิฑูรย์ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ