Loading

เปิดลายแทงทำเลดาวรุ่งผังเมืองให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่

วันที่ : 8 สิงหาคม 2554
เปิดลายแทงทำเลดาวรุ่งผังเมืองให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่ม

ในร่างผังเมือง กทม. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในหลายพื้นที่ด้วยกัน แต่ที่เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโครงการรถไฟฟ้าทั้งสายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้แก่ บีทีเอส และ เอ็มอาร์ที กับสายที่รอเปิดใช้บริการ และสายที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทำให้ที่ดินหลายๆ ทำเลถูกปรับเปลี่ยนให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และจะกลายเป็นขุมทองแห่งใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้

สำหรับในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตามร่างผังเมืองฉบับนี้ เช่น พื้นที่บริเวณรอบศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ จะเพิ่มระดับความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยและขยายพื้นที่พาณิชยกรรมเพิ่มบริเวณจุดตัดของถนนลาดปลาเค้ากับถนนรามอินทราจะขยายขอบเขตพื้นที่ประเภทพาณิชยกรรมและเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบางส่วนให้เป็นที่ดินพาณิชยกรรม

บริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงถนนประชาชื่นต่อเนื่องกับถนนวงศ์สว่าง จะเพิ่มระดับความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย บริเวณสถานีรถไฟฟ้า และลดระดับความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยบริเวณนอกระยะ 500 เมตรจากแนวถนนรัชดาภิเษก

บริเวณถนนรัชดาภิเษกจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงถนนลาดพร้าว จะเพิ่มระดับความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากเดิมใช้ระยะ 200 เมตร จากแนวรถไฟฟ้าเป็นระยะ 500 เมตรและเพิ่มระดับความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยบริเวณถนนโยธินพัฒนาตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม จะเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบางส่วน ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

บริเวณพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมชุมชนอุดมสุขถึงแยกบางนาจะเพิ่มที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และปรับเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับย่านพาณิชยกรรมและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณด้านเหนือของสนามบินดอนเมืองจะเพิ่มระดับความหนาแน่นของที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

ส่วนบริเวณจุดตัดของถนนสรงประภากับถนนเชิดวุฒากาศ จะเปลี่ยนขอบเขตการที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และบริเวณจุดตัดของถนนสายไหมกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช จะเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบางส่วนให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี (ใหม่) และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณ กม.8 จะเปลี่ยนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมบางส่วนเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบางส่วนให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและพาณิชยกรรม

ส่วนบริเวณย่านพาณิชยกรรมมีนบุรี จะเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยให้มีระดับความหนาแน่นเพิ่มขึ้น

บริเวณสถานีหัวหมาก รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ และพื้นที่ต่อเนื่อง จะเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยเป็นพาณิชยกรรมชุมชน และเพิ่มระดับความหนาแน่นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังจะเพิ่มพื้นที่พาณิชยกรรม เพิ่มความหนาแน่นของที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย และลดพื้นที่พาณิชยกรรมบางส่วนมาเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

บริเวณศูนย์ชุมชนหัวตะเข้ จะเปลี่ยนที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

บริเวณศูนย์ชุมชนหนองจอกจะเพิ่มพื้นที่พาณิชยกรรมชุมชน และเปลี่ยนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

บริเวณสถานีตลิ่งชันของรถไฟสายบางซื่อ-ตลิ่งชัน จะเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบางส่วนให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และเปลี่ยนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมบางส่วนให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

บริเวณย่านพาณิชยกรรมพรานนก ปรับเปลี่ยนขอบเขตและลดขนาดพื้นที่พาณิชยกรรม ให้อยู่ในแนวเขตรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและเพิ่มระดับความหนาแน่นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

บริเวณรอบศูนย์พาณิชยกรรมชุมชนหนองแขม เปลี่ยนขอบเขตที่ดินพาณิชยกรรม และเพิ่มระดับความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย

บริเวณศูนย์คมนาคมกรุงเทพฯ ด้านใต้(เดิม) และย่านวงเวียนใหญ่ เขตคลองสานและเขตธนบุรี จะเพิ่มพื้นที่  พาณิชยกรรมบางส่วน และลดระดับความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยลงบางส่วน

บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ ถนนสุขสวัสดิ์ถนนจอมทอง ในเขตจอมทองและเขตราษฎร์บูรณะ จะลดระดับความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยและเพิ่มพื้นที่พาณิชยกรรมใหม่

บริเวณพื้นที่ระหว่างถนนกัลปพฤกษ์กับถนนเอกชัย เขตจอมทอง และเขตบางบอนจะเพิ่มความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย จากที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบางส่วน เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

บริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกและด้านใต้ของถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) ในเขตหนองแขม เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน จะเปลี่ยนที่ดินที่อยู่ในระยะ 500เมตร ของถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก)ฟากตะวันตก เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค และภาษีเจริญ เปลี่ยนที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและชนบทและเกษตรกรรม

บริเวณถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ เพิ่มระดับความหนาแน่นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองถนนพระรามที่ 2 ปรับเปลี่ยนขอบเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางบางส่วน เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ก็ได้มีเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ลดลงตามสภาพการพัฒนาในพื้นที่ แต่โดยรวมแล้วมีที่ดินอีกจำนวนไม่น้อยที่จะกลายเป็นทำเลทองแห่งใหม่ ถ้าร่างผังเมืองฉบับนี้ประกาศใช้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ