Loading

โละบ้านเอื้อฯล็อตใหญ่เคหะฯเทขายให้ตำรวจพันหลังเตรียมเจาะตลาดผู้ใช้แรงงา

วันที่ : 4 สิงหาคม 2554
โละบ้านเอื้อฯล็อตใหญ่เคหะฯเทขายให้ตำรวจพันหลังเตรียมเจาะตลาดผู้ใช้แรงงาน

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เตรียมที่จะขายและส่งมอบโครงการบ้านเอื้ออาทร วัดศรีวารีน้อย จ.สมุทรปราการ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)จำนวน 1,000 ยูนิต มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาทใช้เป็นสวัสดิการที่พักให้กับข้าราชการ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการระบายสต๊อกบ้านเอื้ออาทรที่เหลืออยู่ของ กคช. โดยขณะนี้ได้เจรจาขายให้กับหน่วยงานอื่นๆ บ้างแล้ว แต่จำนวนไม่มากเหมือนกับที่ขายให้กับ สตช.

นอกจากนี้ กคช.ยังได้ก่อสร้างอาคารสวัสดิการเพื่อเช่าสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน เช่น เทศบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น ล่าสุดได้ส่งมอบอาคารเช่าให้กับกองทัพอากาศจำนวน 2 อาคาร รวม 90 ยูนิตจากที่ลงนามก่อสร้างไว้รวม 180 ยูนิตโครงการดังกล่าวจะใช้เป็นบ้านสวัสดิการประเภทเช่าสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการกองทัพอากาศ โดยที่ กคช.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างให้ ขณะที่กรมสวัสดิการทหารอากาศกองทัพอากาศ จะส่งมอบค่าเช่าให้กับ กคช. ในอัตรา1,500 บาทต่อยูนิตต่อเดือนเป็นระยะเวลา 20 ปี หลังจากหมดสัญญาก็จะส่งมอบอาคารดังกล่าวให้กับกรมธนารักษ์

ด้านนางพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริภาร ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการที่อยู่ระหว่างเจรจาซื้อขายกับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้สนใจซื้อบ้านเอื้ออาทรใน จ.สมุทรสงคราม 3-5 อาคารจำนวน 135-225 ยูนิต มูลค่า 53-87 ล้านบาท กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สนใจซื้อบ้านเอื้ออาทร ถนนพุทธมณฑลสาย 7ประมาณ 500ยูนิต การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ต้องการซื้อบ้านเอื้ออาทรที่ จ.สมุทรสาคร ประมาณ 24-25 ยูนิต เป็นต้น

ทั้งนี้ กคช.ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการนำแผนงานให้กับรัฐบาลใหม่  ซึ่งขณะนี้ได้นำเสนอคณะกรรมการของกคช.พิจารณาแล้ว โดยเน้นขายให้กับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยเป็นหลักเพราะเป็นความต้องการจริงและเมื่อดูจากนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงาน โดยการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท ซึ่งจะทำให้คนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น และสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านหลังแรกได้ทั้งการซื้อหรือเช่า

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ