Loading

HFHT ระดมสมองดันสร้างบ้านให้คนจน

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2554
HFHT ระดมสมองดันสร้างบ้านให้คนจน

ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติประเทศไทย (HFHT) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีคนไทยไม่ต่ำกว่า 300,000ครอบครัว และอีกหลายล้านคนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมานโยบายด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้มักถูกมองข้ามจากภาครัฐซึ่งให้ความสำคัญในกลุ่มระดับสูงกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนต่าง ๆ ดังนั้น HFHT ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เตรียมจัดการประชุมและนิทรรศการบ้านและที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง "ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คนจาก 30 ประเทศ

การที่เลือกหัวข้อดังกล่าวเนื่องจากพบว่า 70%ของประชากรที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2554 ในจำนวนนี้มากกว่า 1 ล้านคนเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในไทยที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น การจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอทางออกที่ยั่งยืนต่อไปอย่างไรก็ดี จากการประชุมทั้ง 2 ครั้งในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้หรือสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัยทำให้มีบ้านได้ง่ายขึ้น เช่นในประเทศอินเดียได้มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลการปล่อยสินเชื่อสำหรับรายย่อย ขณะที่ประเทศไทยได้มีการหารือกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ถึงแนวทางปฏิบัติต่อไป สำหรับผลการดำเนินงานของ HFHT ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบันได้สร้างบ้าน ฟื้นฟูและซ่อมแซมปรับปรุงมาแล้วทั่วประเทศจำนวน 6,000 กว่าหลัง ซึ่งสามารถช่วยเหลือคนไทยได้มากกว่า 30,000 คน ขณะที่องค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากลได้ให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยกว่า 400,000 หลังทั่วโลก

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ