Loading

กคช.ลดพอร์ตเคหะชุมชนจูงใจห้างร้านซื้อยกโครงกา

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2554
กคช.ลดพอร์ตเคหะชุมชนจูงใจห้างร้านซื้อยกโครงการ

นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรว่า ยอดขายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึงสิ้นเดือนพ.ค.54 (รวม 8 เดือน) มียอดขายรวม 38,000 ยูนิตเกิน 4,000 ยูนิตจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 34,000 ยูนิต โดยยอดโครงการที่ยื่นขอกู้กับสถาบันการเงิน ได้รับการอนุมัติเพียง 28,000 ยูนิต ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 10,700 ล้านบาท จากที่ยื่นไปทั้งหมด 30,000 ยูนิต โดยจำนวน 2,000 ยูนิต ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันการเงิน

เนื่องจากลูกค้าคุณสมบัติไม่ครบตามที่ธนาคารต้องการ ส่วนยอดซื้อคืนจากธนาคารโดยรวมทั้งหมด 10-15%

"ในส่วนของลูกค้าที่ กคช.ได้ซื้อคืนห้องมาจากธนาคารนั้น ขณะนี้ทางธนาคารได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าเก่า ยื่นเอกสารมาให้กับธนาคารมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากครั้งแรกที่โดนยึดคืนมานั้นลูกค้าอาจจะมีปัญหาเรื่องการตกงาน หรือช่วงที่ลูกเปิดเทอม หรือเอกสารไม่ครบในขณะเดียวกันหากลูกค้ายื่นใหม่แล้วยังไม่ผ่านการพิจารณา การเคหะฯก็ให้มาเช่าซื้อกับการเคหะฯ และเข้าอยู่ไปก่อนจนกว่าจะยื่นกู้ผ่าน"

นายสมชัย กล่าวถึงโครงการเคหะชุมชนของ กคช.ว่า ล่าสุดมีจำนวนโครงการที่จะขายให้แก่ลูกค้าทั่วไปอีกประมาณ 2,000 หน่วย จากเดิมที่มีกว่า 3,500 หน่วย โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ในต่างจังหวัด ลักษณะโครงการที่รอการขายนั้นมี สองรูปแบบ คือ โครงการที่นำมาซ่อมแซมและนำกลับมาขาย และโครงการที่ขายตามสภาพเดิมๆ แล้วลูกค้าซื้อไปซ่อมเองซึ่งในส่วนของโครงการสภาพเดิมๆ ราคาขายที่การเคหะฯขายจะกำหนดราคาส่วนลดตั้งแต่ 10-50%

"ขณะนี้ กคช.เปิดโอกาสให้บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป ซื้อโครงการยกล็อต สำหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการซื้อโครงการเคหะชุมชน เพื่อไปเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน โดยมีโซนที่เป็นแหล่งย่านอุตสาหกรรม เช่น สระบุรีกำแพงเพชร ส่วนเรื่องราคาในการซื้อขาย หากลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อมาเจรจาเรื่องราคาขายได้"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ