Loading

ตลาดบ้านมือสองคึกคั

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2554
ตลาดบ้านมือสองคึกคัก

การดำเนินนโยบายเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยของพรรคเพื่อไทย เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการปรับเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีสำหรับ ดอกเบี้ยที่เกิดจากการผ่อนชำระค่าที่อยู่อาศัยจากเดิม 100,000 บาท เป็น 500,000 บาท พร้อมกับลดค่าธรรมเนียมการโอนลงถือเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อโดยตรง อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอติดตามความชัดเจน ในอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายว่าเป็นเฉพาะผู้ซื้อบ้านหลังแรกหรือครอบคลุมทั้งหมด มาตรการดังกล่าวเป็นนโยบายถาวรหรือชั่วคราว และจะมีผลในทางปฏิบัติเมื่อใด

ทั้งนี้ องค์ประกอบหนึ่งที่น่าจะผลักดันสำหรับธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยได้แก่ การพัฒนาตลาดบ้านมือสอง เนื่องจากเป็นกลไกที่มีส่วนช่วยให้การมีที่อยู่อาศัยของประชาชนง่ายขึ้น เพราะโดยปรกติราคาบ้านมือสองต่ำกว่าบ้านใหม่อยู่แล้ว อีกทั้งการที่ตลาดบ้านมือสองคึกคักจะ ทำให้ที่อยู่อาศัยกลายเป็นสินค้าที่มีสภาพคล่องมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่ามีส่วนช่วยให้การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยง่ายขึ้นและส่งผลดีต่อตลาดบ้านใหม่อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับแนวทางที่จะช่วยกระตุ้นตลาดบ้านมือสองได้แก่ การปรับลดโครงสร้างภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆในการซื้อขายบ้านมือสองให้ต่ำลงจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน