Loading

กคช.อุ้มลูกค้าบ้านเอื้อฯชูบริการเช่าซื้อรอกู้แบงก

วันที่ : 14 มิถุนายน 2554
กคช.อุ้มลูกค้าบ้านเอื้อฯชูบริการเช่าซื้อรอกู้แบงก์

นางพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริภาร ผู้ช่วยผู้ว่าการ  การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวถึงการรองรับกลุ่มลูกค้าที่อาจจะไม่สามารถขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ว่า ในปีนี้ กคช. จะเน้นนโยบายทำเช่าซื้อถ้าลูกค้ายังไม่พร้อมที่จะเข้าธนาคารพาณิชย์ สำหรับโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วลูกค้าต้องการเช่าอยู่ กคช.จะทำเรื่องเช่าซื้อได้เลย พร้อมกับดำเนินการยื่นเอกสารกู้ธนาคารได้เลย โดยขณะนี้โครงการที่เสร็จและขายได้ปานกลาง หรือแม้ได้บางส่วนซึ่งตอนนี้กลุ่มขายบางโครงการลูกค้าอยู่มาเป็นปีแล้ว ทาง กคช.มีการซื้อคืนมาจากลูกค้าแล้วขอประนอมหนี้ กคช. ก็ต้องทำเรื่องเช่าซื้อไปก่อนและให้ไปเข้าธนาคารอีกครั้ง โครงการที่ขายได้มีการทำเช่าซื้ออยู่แล้ว

"ปัจจุบันทาง กคช. ทำเรื่องต่างๆ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลัก ถ้าต้องการเข้าแบงก์เลย กคช.ก็ทำสัญญาจะซื้อจะขายให้เลยแต่กรณีที่อยากเข้าอยู่เลยแต่ทางแบงก์บอกให้รอก่อนในเพราะต้องรอการพิจารณา 1 เดือน กคช.จะทำเรื่องเช่าซื้อให้ก่อนเลย อนุมัติเช่าซื้อไปเลย ลูกค้าก็อาจจะจ่ายค่าเช่าซื้อ ให้กคช.แค่เดือนเดียว เพื่อ กคช.จะไม่เสียโอกาสและลูกค้าไม่เสียโอกาส ลูกค้าก็อาจจะเสียดอกเบี้ยแค่เดือนเดียวที่แพงนิดหนึ่ง ซึ่งแนวทางดังกล่าว เป็นการเปิดกว้าง และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เนื่องจากอุปสรรคของการขายบ้านเอื้ออาทรตอนนี้ จากผลสำรวจแล้วพบว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มซื้อ แต่เป็นกลุ่มเช่า เพราะตอนนี้กำลังทำเป็นกลุ่มๆ ว่าโครงการไหน จะทำเป็นเช่าเลย แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งโครงการ มีบางส่วนที่ให้กลุ่มลูกค้าเช่าได้ ลูกค้ามีโอกาสอยู่อาศัยที่ดีและมีคุณภาพ เพราะว่า กคช.มีมาตรฐานเรื่องของการก่อสร้าง, ถนน และชุมชนพอลูกค้าเข้ามาอยู่ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าเราจะขายหรือเช่าก็เป็นความต้องการที่อยู่อาศัยมันก็ได้ตอบสนองทุกภาคส่วน"

นางพรรณสุภากล่าวถึงความคืบหน้าของการเจรจาขายโครงการบ้านเอื้ออาทรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วไปว่า ล่าสุดทางด้านทหารอากาศยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากว่าทางทหารอากาศต้องการให้สร้างในพื้นที่ของทหารอากาศเอง อีกเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ต้องใช้เวลาเป็นปีในการขออนุมัติงบแต่ละครั้ง

ในส่วนของกรมตำรวจขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วรอเรื่องการส่งมอบเท่านั้นกคช.ได้ติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยฯกำลังดำเนินการตั้งเรื่องสั่งซื้อ เพื่อให้เป็นที่พักของพนักงาน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขยายวิทยาเขตไปที่จังหวัดสมุทรสงครามก็เลยทำให้สนใจโครงการบ้านเอื้ออาทรที่สมุทรสงคราม ในส่วนของ ขสมก.ตอนนี้กำลังประสานกับทาง กคช. เรื่องจำนวนที่ ขสมก. ต้องการที่ประสานอยู่ยังไม่สามารถจะซื้อให้เป็นบ้านพนักงานอย่างเดียว แต่ให้พนักงานมาซื้อโดยตรง ตอนนี้ กคช.ประสานงานอยู่ว่าถ้าพนักงานเขตเดินรถไหนที่สนใจเราก็จะเอาทีมขายไปลงพื้นที่เลย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน