Loading

บสส.เผยไตรมาส1โชว์เงินสดรับ1.5พันล

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2554
บสส.เผยไตรมาส1โชว์เงินสดรับ1.5พันล.

นางน้ำผึ้งง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) กล่าวว่า การปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2553 ต่อเนื่องช่วงไตรมาส 1 ปี 2554 ที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ บสส. มีการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสร้างมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการหลักต่างๆ ทุกด้าน รวมถึงพัฒนาการใช้ข้อมูลในระบบ IT ขององค์กรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ใช้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

ในปีนี้ บสส. ยังได้สร้างมาตรฐานการทำงานร่วมกับสำนักงานทนายความ โดยในปลายปีนี้ สำนักงานทนายความที่ร่วมงานกับ บสส. ทั้งหมดจะเชื่อมต่อการทำงานผ่านระบบการติดตามงานที่พัฒนาขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานร่วมกับสำนักงานทนายความ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการมีระบบการบริหารแบบมืออาชีพ (Professional Management System) หนึ่งในคุณลักษณะ 6 ประการของวิสัยทัศน์การเป็น AMC ในใจของทุกคน

เธอกล่าวว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปีนี้ บสส.มีเงินสดรับ 1,495.30 ล้านบาท และสามารถนำส่งเงินสดคืนกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ได้ตามเป้า ส่วนขนาดสินทรัพย์รวมของ บสส. ณ สิ้นสุดไตรมาส 1 ปีนี้อยู่ที่ 199,797 ล้านบาท แบ่งเป็นเอ็นพีแอล 34,370 ราย มูลค่า 192,726 ล้านบาท และเอ็นพีเอ มูลค่า 7,071 ล้านบาท

"คาดปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่สามารถนำส่งเงินสดคืนกองทุนฟื้นฟูได้ตามเป้าเช่นที่ผ่านมา"

ขณะที่ความคืบหน้าในการซื้อหรือรับโอนทรัพย์จาก บสท.กลับคืน โดยใช้เงินทุนจากตั๋วสัญญาใช้เงินที่ บสท. ยังคงค้างกับ บสส. คือ ในไตรมาส 1 ปีนี้ บสส.ได้รับเอ็นพีเอจาก บสท.ชุดแรกแล้ว 6 รายการ มูลค่า 333.75 ล้านบาท จะมีทรัพย์ทั้งเอ็นพีแอลและเอ็นพีเอ จาก บสท.เข้ามาอีกอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป จึงคาดทั้งปีนี้ขนาดสินทรัพย์รวมของ บสส.จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านบาทตามแผนการเพิ่มขนาดสินทรัพย์

เธอกล่าวว่า นอกจาก บสส.จะมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ปีนี้ บสส.ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การบริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุ่น และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของไทย รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้อย่างเร่งด่วน เป็นต้น

"บสส.ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนและสังคม โดยจะยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล อันจะนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ AMCในใจของทุกคน ในปี 2556"

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ