Loading

เล็งผุดคู่มือ ค่าเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดิน คมนาคมขีดเส้นเสร็จใน 3 เดือ

วันที่ : 12 พฤษภาคม 2554
เล็งผุดคู่มือ ค่าเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดิน คมนาคมขีดเส้นเสร็จใน 3 เดือน

นายสุพจน์  ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตนได้แต่งตั้งนายจุฬา สุขมานพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือกำหนดมาตรฐานการดำเนินเดียวกันของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (บช.)

"ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างคิดค่าตอบแทน โดย ทช.เป็นหน่วยงานที่คิดค่าตอบแทนอยู่ในระดับสูง โดยคำนวณค่อนข้างครอบคลุมทุกรายละเอียด ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงจะจัดทำคู่มือ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการในคณะทำงานฯ ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นายสุพจน์ กล่าว

ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม ในการกำหนดค่าตอบแทนจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินครั้งนี้คือ การเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่าตอบแทนให้กับผู้เช่าที่ดินหรืออาคารที่ถูกจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นอกเหนือจากเจ้าของที่ดินหรืออาคาร

ที่ผ่านมามีปัญหาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ พบว่าเจ้าของที่ดินหรืออาคาร ที่ถูกจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้รับผลประโยชน์ตอบแทนขณะที่ผู้เช่าได้รับค่าตอบแทนน้อยมาก ซึ่งผู้เช่าต้องได้รับค่าความเสียหายที่ต้องออกจากที่ดินหรืออาคาร และที่สำคัญต้องพิจารณาค่าตอบแทนให้ครบถ้วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนสูงสุด

นายวิชาญ  คุณากูลสวัสดิ์  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า การพิจารณาค่าตอบแทนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของ ทช. สำหรับที่ดินจะยึดราคาตลาดเป็นหลัก โดยมีการสืบราคาประเมินราคาซื้อขาย และราคาบอกซื้อบอกขายบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งจะเพิ่มค่าชดเชยที่ดินสำหรับที่ดิน ที่เสียประโยชน์ จากการเหลือพื้นที่น้อย หรือเหลือพื้นที่ที่มีขนาดความลึกน้อย ให้อีก 20-30%

ส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับอาคารจะคิดค่าชดเชยในราคาค่าก่อสร้างอาคาร ณ ปัจจุบัน ไม่หักค่าเสื่อมราคา โดยจะมีการถอดแบบก่อสร้างอาคาร วัสดุเพื่อคำนวณราคาค่าก่อสร้าง รวมทั้งจะเพิ่มค่ารื้อย้ายสาธารณูปโภคค่ารื้อย้ายสิ่งของ ค่าเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ ค่าเสียเวลาระหว่างรอปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ค่าเสียหายทางจิตใจประมาณรายละ 1 แสนบาท นอกจากนั้นยังให้ค่าเสียเวลาในการติดต่อราชการอีกสัญญาละ 1 หมื่นบาท ค่าโอนที่ดินจากการซื้อที่ดินใหม่ก็จ่ายให้ประมาณครึ่งหนึ่งที่ถูกจัดเก็บ

ส่วนต้นไม้ได้คิดค่าชดเชยให้โดยต้นไม้เชิงพาณิชย์ จะคำนวณว่าเสียโอกาสเท่าไรใช้ระยะเวลาเท่าใด ส่วนต้นไม้ประดับทั่วไปจะยึดราคาสูงสุดที่หน่วยงานเคยประเมินไว้ในการเวนคืนที่ดินบริเวณใกล้เคียง ส่วนผู้เช่านั้นจะได้ค่าขนย้าย แต่ไม่ได้ค่าเสียหายทางจิตใจเพราะไม่ถือว่าต้องถูกย้ายจากที่อยู่อาศัยมานาน เนื่องจากผู้เช่ามีระยะเวลาในการเช่าสั้นอยู่แล้ว

"ส่วนตัวผมเห็นว่าผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินต้องคิดค่าชดเชย ให้เหมือนเขาถูกหวย เพราะที่ดินของเขาอยู่เฉยๆ แต่รัฐมีโครงการใช้พื้นที่ดังกล่าวเอง เขาไม่ได้ต้องการย้ายที่อยู่อาศัย และเพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ทช.ได้เชิญประชาชนที่ถูกเวนคืนเข้าร่วมประชุมในการพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่ต้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม" นายวิชาญ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ