Loading

คลังผวาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดันเอสโครว์เอเย่นต์ลดฟองสบู

วันที่ : 14 เมษายน 2554
คลังผวาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดันเอสโครว์เอเย่นต์ลดฟองสบู่

นาย นริศ  ชัยสูตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ราคาที่อยู่อาศัยที่แพงขึ้น ประกอบกับความเสี่ยงที่จะเกิดฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมากขึ้น ทำให้ สศค.ต้องผลักดันกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา หรือ Escrow Agent ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 51 แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก เพราะในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะเพิ่งฟื้น ตัว ทำให้ปริมาณการก่อสร้างที่อยู่อาศัยยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ของตลาด แต่จากปัจจัยความเสี่ยงที่มีมากขึ้น ทำให้ สศค.มีความเป็นห่วงว่า ผู้บริโภคจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

สศค.ได้ยกร่างกฎหมายดังกล่าว หลังจากเศรษฐกิจไทยเกิดฟองสบู่แตกเมื่อปี 40 ซึ่งในช่วงนั้น มีประชาชนที่ซื้อบ้านกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้รับความ เดือดร้อนอย่างมาก เพราะผู้ซื้อบ้านจะต้องมีเงินดาวน์โดยผ่อนชำระเป็นงวดๆให้แก่ผู้ประกอบการ 10-15% ของราคาสินทรัพย์ แต่เมื่อเกิดฟองสบู่แตก ผู้ประกอบการเชิดเงินหนีหรือยุติการก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดโครงการก่อสร้างค้างเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคได้ทำสัญญา Escrow Agent ไว้กับผู้ประกอบการ โดยมีธนาคารที่กระทรวงการคลังแต่งตั้งทั้ง 9 แห่ง เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น มาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเป็นผู้ดูแลบัญชีเงินดาวน์ โดยจะเสียค่าใช้จ่าย 0.3% ของวงเงินดาวน์ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเงินดาวน์ที่ผ่อนชำระไปนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อการก่อสร้างจนเสร็จ แต่หากต้องยุติโครงการผู้บริโภคก็จะได้รับเงินคืน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ