Loading

กคช.เจาะตลาดผู้ใช้แรงงานปล่อยเช่าโครงการบ้านเอื้อ

วันที่ : 7 เมษายน 2554
กคช.เจาะตลาดผู้ใช้แรงงานปล่อยเช่าโครงการบ้านเอื้อฯ

นายสมชัย  เชาว์พฤฒิพงศ์  รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช. ยังคงเดินหน้านโยบายเช่าโครงการบ้านเอื้ออาทรในทำเลที่มีผู้ใช้แรงงานอย่างจริงจัง ไม่ใช่แหล่งของการขาย โดยเฉพาะโครงการในย่านจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาก่อนหน้านี้

ส่วนนโยบายขายให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจก็ยังคงเดินหน้าต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้ทำการหารือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) และอีกหลายองค์กร หลังจากที่ ครม.เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมาอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ใช้เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองจัดหาที่พักอาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อย ด้วยวิธีการผ่อนชำระเป็นเวลา 24 เดือน เดือนละ 23,444,236 บาทตั้งแต่ปีงบ 54 เป็นต้นไป

เนื่องจากที่ผ่านมาตำรวจสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จำนวน 1,060 นายซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในสนามบินสุวรรณภูมิประสบปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัยทำให้ต้องกระจายอยู่ในแฟลตส่วนกลาง แฟลตสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเช่าที่พักของเอกชน

สำหรับในปีงบ 54 มีตำรวจสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และสถานีตำรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้น 1,338 นายยังไม่รวมข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวน 17 นาย ที่ปฏิบัติงานอยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีตำรวจภูธรที่รับผิดชอบพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในเรื่องที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล

สตช.จึงได้นำโครงการดังกล่าวของ กคช.มาจัดเป็นสวัสดิการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยซึ่งตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 15 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ15 นาที ซึ่งปัจจุบันมีอาคารขนาด 45 ห้อง ว่างอยู่ 31 หลัง เพียงพอที่จะรองรับตำรวจจำนวนดังกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ