Loading

เตรียมยกร่างข้อบัญญัติ กทม.ใหม่ควบคุมอาคารรับมือ คลื่นสึนามิ-แผ่นดินไหว กทม

วันที่ : 29 มีนาคม 2554
เตรียมยกร่างข้อบัญญัติ กทม.ใหม่ควบคุมอาคารรับมือ คลื่นสึนามิ-แผ่นดินไหว กทม.

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 54 เวลา 10.00 น. ที่ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร กทม. โดยมีการประชุมหารือถึงมาตรการป้องกันเหตุการณ์แผ่นดินไหวของ กทม. ว่า ผู้บริหาร กทม.ให้ความสำคัญกับเรื่อง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบ และสามารถเกิดขึ้นพื้นที่ใดก็ได้ แต่ก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกมากจนเกินไป เพราะพื้นที่กรุงเทพฯเป็นเพียงพื้นที่เฝ้าระวัง และไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง อีกทั้งอาคารสูงในกรุงเทพฯ แม้จะสร้างก่อนมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 ซึ่งไม่ครอบคลุมการเกิดแผ่นดินไหว แต่ก็มีการกำหนดให้สามารถรองรับลมแรงได้ ซึ่งมีภูมิต้านทานเหตุการณ์แผ่นดินไหวพอสมควร สามารถสบายใจได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ กทม.จะเรียกประชุมคณะกรรมการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อทบทวนแผนการในส่วนของการเกิดแผ่นดินไหว และหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น กทม.จึงเห็นว่าจะเพิ่มเติมแผนป้องกันคลื่นสึนามิเข้าไปด้วย เนื่องจากกรุงเทพฯมีพื้นที่ติดชายทะเลระยะทาง 4.7 กิโลเมตร บริเวณเขตบางขุนเทียน จึงประมาทไม่ได้ นอกจากนั้น ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติ กทม.เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เสนอต่อสภา กทม. เพื่อให้อาคารสูงมีความปลอดภัยต่อการ เกิดแผ่นดินไหว อีกทั้งในเดือน พ.ค.ที่จะถึงนี้ ทางสำนักการโยธา (สนย.) จะจัดสัมมนาและนิทรรศการ 4 มุมเมือง เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และเพื่อให้ ประชาชนตระหนักถึงการเกิดแผ่นดินไหวมากขึ้น อีกทั้ง กทม.ยังมีความพร้อม ด้านบุคลากรและเครื่องมือที่จะช่วยเหลือจังหวัดอื่นๆ หากประสบกับเหตุการณ์ คลื่นสึนามิด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ