Loading

ขายทอดตลาดคอนโดฯเหล

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2554
ขายทอดตลาดคอนโดฯเหลว

นายธนู  พิมพกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจที่ดิน กรมที่ดิน เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้ยังมีปัญหาอาคารชุดที่รอการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีจำนวนมาก ที่ประสบปัญหามีผู้ซื้อแต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายอาคารชุดได้เพราะนิติบุคคลในฐานะเจ้าหนี้เดิม ไม่ออกใบปลอดภาระหนี้ค่าส่วนกลางให้ เนื่องจาก อาคารชุดแต่ละหน่วยยังคงค้างค่าส่วนกลาง ในวงเงินที่สูงมาก และหากต้องการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อรายใหม่จะต้องรับภาระเป็นผู้จ่ายค่าส่วนกลางทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนจึงจะยินยอมออกใบปลอดหนี้ค่าส่วนกลางและโอนกรรมสิทธิ์ได้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ค่าส่วนกลางบางห้องที่ค้างชำระสูงกว่า ราคาทรัพย์ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีเสียอีก เช่น ทรัพย์ราคา 80,000 บาทต่อหน่วย แต่ค่าส่วนกลางสูงถึง กว่า100,000 บาท เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2552 กรมที่ดินได้หาทางออกด้วยส่งหนังสือเวียนขอความร่วมมือ ไปยังนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ว่า ขอให้ผ่อนปรนให้ลดต้นลดดอกเบี้ยที่เกิดจากการติดค้างค่าส่วนกลางโดยดอกเบี้ยสูงสุดต่อปีต้องไม่เกิน 20% ทั้งนี้ให้ยึดกฎหมายอาคารชุดปี 2551ที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาคารชุดฉบับปี 2522 เป็นเกณฑ์ แม้ห้องชุดนั้นจะขายทอดตลาดมาก่อนที่กฎหมายอาคารชุดฉบับใหม่บังคับใช้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้ว นิติบุคคลต่างไม่ยินยอมเพราะเกรงว่าจะมีความผิด 

นายธนูกล่าวว่า กรมที่ดินกับกรมบังคับคดีจะใช้วิธีประนีประนอมอีกครั้ง กับนิติบุคคลในส่วนของค่าส่วนกลาง ที่ว่า ขอให้ลดหรือ ตัดส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากการไม่จ่ายค่าส่วนกลางแต่ละเดือนออกไป ให้เหลือเฉพาะต้นที่คงค้างเดิม หรือเดิมค้างเท่าไหร่ให้ยึดเฉพาะส่วนนั้นเป็นเกณฑ์ เพราะส่วนที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ความผิดของผู้ที่อยู่อาศัยเดิมเพราะช่วงที่ถูกสถาบันการเงินยึด พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่อาศัยแล้ว หรืออีกทางออกหนึ่ง หากนิติบุคคลไม่ยินยอมลดหนี้ที่เกิดจากค่าค้างส่วนกลางให้ ก็ขอให้เป็นลักษณะทำสัญญากับผู้ซื้อรายใหม่ กับกรมบังคับคดี และกรมที่ดินว่าจะผ่อนผันให้ผ่อนชำระหนี้ที่เกิดจากการค้างค่าส่วนกลางในระยะยาว แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องออกใบรับรองการปลอดภาระหนี้ให้ก่อนเพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ 

"ที่ผ่านมาแม้อาคารชุดเหล่านั้นมีผู้สนใจประมูลไปในราคาถูก โดยมีจุดประสงค์เพื่อตกแต่งให้เช่าหรือขายต่อ และกรมบังคับคดี ก็มีรายได้กลับเข้ารัฐ เมื่อติดปัญหาในลักษณะนี้ ส่งผลให้อาคารชุดจำนวนมากอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม กลายเป็นซากทิ้งร้างอย่างน่าเสียดายเพราะเพียงติดข้อกฎหมาย และระเบียบในทางปฏิบัติของนิติบุคคล ทางออกมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้แก้กฎหมายอาคารชุดใหม่  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ระบุว่า ให้นิติบุคคลออกใบปลอดหนี้ค้างชำระได้ก่อนแล้วจึงจ่ายค่าค้างชำระภายหลัง ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้เพราะล่าช้า ที่สำคัญอาจเกิดข้อเสียเปรียบได้โดยเฉพาะนิติบุคคล "

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ