Loading

บสท.ขายเอ็นพีเอส่งท้ายมั่นใจกำไรพันล.ก่อนปิ

วันที่ : 26 มกราคม 2554
บสท.ขายเอ็นพีเอส่งท้ายมั่นใจกำไรพันล.ก่อนปิด

นายสาธิต รังคสิริ ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานปี 2554 ว่า บสท.จะจัดงานประมูลแคมเปญพิเศษ "LAST PRICE ลดด่วนขบวนสุดท้าย"เพื่อนำสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศรวม1,200 รายการ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมปรับราคาส่วนลดพิเศษกว่า 20% มาเปิดประมูลทรัพย์สินครั้งสุดท้ายก่อนที่ บสท.จะปิดดำเนินการ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 โดยประมูลครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการผู้จัดการ บสท. กล่าวว่า ปี2553 บสท.สามารถขายเอ็นพีเอได้ถึง 23,528 ล้านบาท โดยสูงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7,400 ล้านบาท หรือเติบโต 318% โดยหากนับตั้งแต่ บสท.เปิดดำเนินการปี 2544 สามารถขายเอ็นพีเอได้ทั้งสิ้น9,221 รายการ มูลค่ารวม 69,134 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันคงเหลือเอ็นพีเอ 6,362 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 63,613 ล้านบาทเชื่อว่าจะสามารถขายได้หมดก่อนปิดตัวอย่างแน่นอน เพราะขณะนี้บสท.เหลือระยะเวลาทำงานไม่ถึง 100 วัน จึงจะเร่งดำเนินการขายทรัพย์สินที่มีอยู่รวมถึงเร่งปรับโครงสร้างหนี้ โดยตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะมีรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้า 10,000 ล้านบาท และเป็นการขายเอ็นพีเออีกประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยมั่นใจว่าจะมีกำไรสุทธิกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อนำส่งเงินให้กับกระทรวงการคลัง

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน