Loading

กคช.ดึงเอกชนขายบ้านเอื้ออาทร ปรับขึ้นราคาค่าเช่าแฟล

วันที่ : 17 มกราคม 2554
กคช.ดึงเอกชนขายบ้านเอื้ออาทร ปรับขึ้นราคาค่าเช่าแฟลต

นายสมชัย  เชาว์พฤฒิพงศ์  รองผู้ว่าการ  การเคหะแห่งชาติ  (กคช.)  เปิดเผยว่า  ล่าสุดการเคหะฯ  ได้ทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชนภายนอกเข้ามาดำเนินการขายโครงการบ้านเอื้ออาทร ในโซนที่ขายยากโดยได้มีการทำสัญญาไป  2  บริษัท  เป็นการทำสัญญาระยะเวลา  1  ปี  สำหรับการขายแต่จะทำการประเมินผลทุก  3  เดือนต่อครั้ง  ซึ่งโซนที่ให้เอกชนขายนั้นส่วนมากจะเป็นโซนปริมณฑลและต่างจังหวัด  สำหรับผลตอบแทนที่การเคหะฯ  จะต้องจ่ายให้เอกชนที่ขายบ้านได้กำหนดผลตอบแทนไม่เกิน  2.5%  ของราคาขายหรือประมาณ  9,000  บาทต่อห้อง  ส่วนราคาขายเอกชนก็ยังขายในราคาเดิม  390,000  บาทต่อห้อง  หรือในบางทำเลที่มีการปรับราคาแล้วก็ต้องขายตามราคาที่การเคหะฯ  ปรับขึ้น 

ทั้งนี้  บริษัทของเอกชนที่เข้ามาขายโครงการบ้านเอื้ออาทรจะเป็นผู้จัดการเรื่องเอกสารในการขายเรื่องค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดโดยเบื้องต้นได้เริ่มขายแล้วที่โครงการจังหวัดเชียงราย  ส่วนโครงการในเขตกรุงเทพฯ  ยังไม่มี  ส่วนปทุมธานีและสมุทรปราการจะเข้าไปดำเนินการเร็วๆ  นี้  อย่างไรก็ตามเป็นการทดลองให้เอกชนเข้ามาขาย  ขณะเดียวกันการเคหะฯ  ก็อยู่ระหว่างการวางแผนว่าจะให้เอกชนขายเพิ่มในโครงการบ้านเอื้ออาทรในโซนใดเพิ่มเติมอีก

อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้การเคหะฯ  เปิดเสรีหากเอกชนรายอื่นๆ  ทั่วไปที่สนใจจะเข้ามาขายโครงการบ้านเอื้ออาทรทางการเคหะฯ  มีความยินดีให้เอกชนเสนอตัวและเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลาตามเงื่อนไขที่การเคหะฯ  ได้กำหนดไว้สำหรับบริษัทเอกชนโดยบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาต้องมีประสบการณ์เรื่องการขายบ้านมาก่อน 

"การเคหะฯ  ได้ตั้งเป้าให้บริษัทเอกชนสำหรับการขายในแต่ละโครงการไว้ไม่เท่ากันซึ่งทางการเคหะฯ  มีความหวังที่จะมีช่องทางในการขายบ้านเพิ่มขึ้นได้พิจารณาบริษัทเอกชนมีความคล่องตัวในการขายนอกเวลาทำการถ้าหากให้การเคหะฯ  ขายเองต้องใช้พนักงานจากส่วนกลางและต้องใช้งบประมาณอีกมากในการจ่ายโอทีให้กับพนักงานที่อยู่เกินเวลาทำการ  ขณะเดียวกันการเคหะฯ  เชื่อว่าบริษัทเอกชนต่าง    ก็อาจจะมีพันธมิตรอื่นในการเชื่อมต่อการขายได้ดี  กว่าการเคหะ  ฯ สามารถทำให้พนักงานการเคหะฯ ก็ได้เรียนรู้วิธีการขายจากบริษัทเอกชน  พร้อมทั้งการทำงานต่าง    เพื่อนำมาปรับการทำงานของพนักงานของการเคหะไปด้วย"  นายสมชัย  กล่าวและว่า

นอกจากการจ้างเอกชนเข้ามาขายโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้วขณะนี้การเคหะแห่งชาติได้มีการหารายได้เพิ่มจากค่าเช่าโครงการแฟลตต่างๆ  โดยการเคหะฯ   จะมีการปรับราคาค่าเช่าเป็นแบบขั้นบันได  คือเริ่มจากการทำสัญญาตั้งแต่ต้นกับผู้เช่า  แจ้งให้ลูกค้าทราบ  แต่ความจริงการเคหะฯ  ทำมาแล้วเป็นปีที่  2  และ  3  ทำเป็นขั้นบันไดไป  แต่ลูกค้าที่มาเซ็นสัญญากับการเคหะฯ  ส่วนมากจะไม่ทราบ  ขณะนี้จึงได้เริ่มสื่อไปถึงผู้เช่าเพิ่มมากขึ้นแล้ว  ส่วนเรื่องของค่าเช่าซื้อเอง  การเคหะฯ  จะมีการแจ้งในเบื้องต้นว่าจะให้เช่าซื้อในราคาถูกลง  เนื่องจากการเคหะฯอยากให้ลูกค้าเข้ามาอยู่ในโครงการ  ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งและมีการปรับราคาขึ้นภายหลังเพื่อให้ราคาสอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดปัจจุบัน  เพื่อให้การเคหะฯ  อยู่รอดด้วย 

"หากราคาค่าเช่าถูกอย่างเดียวการเคหะฯ  ไม่สามารถอยู่รอดแน่  ขณะนี้การเคหะฯ  มีแผนปรับปรุงอาคารเช่าทั้งหมด  แฟลตเก่าการเคหะฯ  ได้ทาสีใหม่  การขึ้นค่าเช่าเป็นเรื่องปกติ  ขณะนี้ได้เริ่มให้พนักงานการเคหะฯ  เข้าสำรวจแฟลตเช่าทั่วประเทศ  ซึ่งมีชุมชนต่างๆ  อยู่ทั่วประเทศประมาณ 50,000  ยูนิต  แต่การเคหะฯ  จะมีการปรับปรุงประมาณ  10,000  ยูนิตในระยะแรกก่อน"  นายสมชัย  กล่าวในที่สุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ