Loading

ชี้กฎ REIT นักลงทุนเข้าใจยากบีบบลจ.เร่งขายกองอสังหา

วันที่ : 13 มกราคม 2554
ชี้กฎ REIT นักลงทุนเข้าใจยากบีบบลจ.เร่งขายกองอสังหาฯ

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์(บลจ.) บัวหลวง เปิดเผยว่า ในปีนี้คาดว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะใช้กฎใหม่ในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นแบบกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) ซึ่งก่อนที่จะมีการใช้กฎใหม่ดังกล่าวคาดว่าน่าจะมีหลายๆ บลจ.ออกกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าการออกกฎใหม่ การลงทุนก็ต้องเป็นรูปแบบใหม่ นักลงทุนต่างก็ยังไม่มีความเข้าใจ ซึ่งเมื่อเทียบกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบที่มีอยู่กว่าจะทำให้นักลงทุนเข้าใจได้ต้องใช้เวลานาน และในปัจจุบันเชื่อว่าก็ยังคงมีนักลงทุนบางรายที่ยังไม่เข้าใจการลงทุนแบบที่มีอยู่เมื่อเพิ่มแบบ REIT เข้ามาเชื่อว่านักลงทุนก็ยังคงไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรนัก ซึ่งยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจกันเป็นระยะนานพอสมควร

"เรื่องนี้คงต้องมาเริ่มกันใหม่อีก ต้องให้ความรู้ความเข้าใจต่อนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นต่อการลงทุนเพราะในรูปแบบที่มีเชื่อว่านักลงทุนบางรายเองก็ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจมากนัก เมื่อตั้งแบบ REIT เข้ามาเราก็ต้องพยายามอธิบายกันใหม่ถึงรูปแบบการลงทุนให้นักลงทุนเข้าใจมากขึ้น เพราะเชื่อว่าอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ก็ย่อมที่จะต้องศึกษากันให้ดีก่อน" นายสุทธิพงศ์กล่าว

นายสุทธิพงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับแผนที่จะออกกองอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้คาดว่าจะมี 2 กองทุนด้วยกัน แต่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหารือกันอยู่ ซึ่งต้องรอดูถึงความชัดเจนอีกทีหนึ่ง และความเหมาะสมของจังหวะที่จะออกด้วย ซึ่งในบ้านเราถ้าดูให้ดีจะเห็นได้ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนในบ้านเรามีไม่กี่ประเภทที่น่าสนใจ เช่น โรงแรมอาคารสำนักงาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน