Loading

รับเหมา อ้อนรัฐต่ออายุสัญญ

วันที่ : 9 มกราคม 2554
รับเหมา อ้อนรัฐต่ออายุสัญญา

นายกฤษดา  จันทร์จำรัสแสง  เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"   ถึงความคืบหน้าหลังกรณีทำหนังสือถึงนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสาเหตุน้ำท่วมเมื่อไม่นานมานี้ โดยขอให้รัฐบาลขยายอายุสัญญาว่าจ้างกับคู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและราชการออกไปอีก 180 วันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สองกระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง เข้ามาดูแลและจากการหารือเบื้องต้นกับกรมบัญชีกลาง ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาเป็นตัวชี้วัด

 "กรมบัญชีตั้งข้อสังเกตว่า น้ำท่วมทั่วประเทศไม่พร้อมกัน ภาคอีสานท่วมก่อน ภาคใต้ท่วมทีหลัง บางจังหวัดทยอยท่วม นอกจากนี้ ยังเกรงว่าอาจจะไม่เป็นธรรมกับหน่วยงานราชการเจ้าของสัญญาที่จะได้รับความเสียหาย ที่ได้มีการวางแผนการรับมอบงานไว้แล้ว เช่นอาคารโรงพยาบาลที่จะต้องมีการนำเครื่องมือแพทย์ หรืออุปกรณ์ ต่าง ๆ เข้าไปติดตั้ง เป็นต้น เพราะจะทำให้เจ้าของงานได้รับความเสียหายได้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะให้ขยายอายุสัญญางานก่อสร้างออกไปเป็นระยะเวลา 180 วันตามข้อเสนอของสมาคม"  

เลขาธิการสมาคมกล่าวอีกว่า เรื่องนี้คงต้องมีการหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในส่วนของสมาคม เมื่อได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกว่าได้รับความเดือดร้อน ก็ต้องหาทางช่วยเหลือ ซึ่งถ้ามองกันอย่างเป็นธรรม บริษัทที่ตั้งใจทำงานให้เสร็จตามกำหนดจะได้รับความเดือดร้อนก็ไม่ยุติธรรมที่จะถูกปรับถ้าหากเกิดความล่าช้า เช่นกัน อีกทั้งยังต้องหารือด้วยว่า ถ้ามีบริษัทใดถูกปรับไปแล้วต้องขอเงินคืนในภายหลังได้

 ทั้งนี้ความเดือดร้อนของผู้รับเหมาดังกล่าวแบ่งเป็น  4 ประการคือ 1.ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้าง ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังได้ 2.น้ำท่วมขังแหล่งผลิตวัสดุก่อสร้าง เส้นทางคมนาคมขนส่งทำให้ไม่สามารถผลิตวัสดุและขนส่งไปยังพื้นที่ก่อสร้าง 3.ปัญหาแรงงานก่อสร้าง และแรงงานของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างขาดแคลน เนื่องจากผู้รับเหมาต้องกลับไปฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของครอบครัวที่ภูมิลำเนาของตัวเอง และประการสุดท้าย ความเสียหายกับงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนเหตุน้ำท่วม

 "เรื่องนี้จะส่งผลทำให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด และผู้รับเหมาอาจถูกปรับหรือบอกเลิกสัญญาได้ จึงขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วม แต่โครงการใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพฯก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย เนื่องจากแรงงานกลับบ้านไปซ่อมแซมบ้าน และโรงงานผลิตวัสดุน้ำท่วมขัง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายคู่สัญญาร่วม 4-5 หมื่นล้านบาท ซึ่งโครงการใหญ่จะเป็น พวกหน่วยงานรัฐบาลเช่นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นต้น" 

ก่อนหน้านั้นสมาคมได้เรียกร้องให้รัฐบาลขอให้ขยายอายุสัญญาออกไปอีก 45 วันเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้รับเหมาที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุชุมชนทางการเมืองในจังหวัดที่รัฐบาลประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งคาดว่าภายในเดือนมกราคม จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าไปชี้แจงที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) และกรมบัญชีกลางเห็นด้วย หลังจากก่อนนั้น ครม.ได้ตีกลับเรื่องนี้และเสนอให้คู่สัญญาไปเจรจากันเองซึ่งในทางปฏิบัติทำได้ยากเพราะหน่วยงานภาครัฐเกรงว่าเมื่อมีการตรวจสอบจะมีความผิดจึงได้มีการเสนอให้ภาครัฐช่วยเหลืออีกครั้ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ