Loading

เอสโครว์ นิ่งไร้การใช้งานดึงเอกชนเริ่

วันที่ : 10 มกราคม 2554
เอสโครว์ นิ่งไร้การใช้งานดึงเอกชนเริ่ม

นาย สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ภายใต้ พ.ร.บ.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคนำระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (เอสโครว์) ไปใช้ แม้ว่าจะมีกฎหมายใช้มาตั้งแต่ปี 2551 และมีการตั้งกรรมการในเดือน พ.ค. 2553

"มีแนวคิดที่จะเชิญชวน บริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่มาใช้ระบบเอสโครว์ในการซื้อขายบ้าน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้มากขึ้น" นายสัมมา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ระบบเอสโครว์จะเหมาะกับสถานการณ์ ที่ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจว่าโครงการจะสร้างเสร็จหรือไม่ โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องตกลงร่วมกัน แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 0.3% ของราคาบ้านให้กับเอสโครว์เอเยนต์ ซึ่งได้แก่ธนาคารเป็นผู้ดูแลให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ แต่ถ้าสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ระบบเอสโครว์คงไม่จำเป็นต้องนำมาใช้

ด้านนายอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่ากฎหมายเอสโครว์เป็นเรื่องที่ควรผลักดันให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ามีประโยชน์อย่างไร เพื่อให้เกิดการนำมาใช้จริง

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์