Loading

กคช.ปรับราคาบ้านเอื้ออาทรเปิด10โครงการใหม่รับปีเถา

วันที่ : 5 มกราคม 2554
กคช.ปรับราคาบ้านเอื้ออาทรเปิด10โครงการใหม่รับปีเถาะ

นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม-ธันวาคม 2553) ว่า กคช. ตั้งเป้ายอดขายบ้านเอื้ออาทรไว้ที่ 15,000   ยูนิต ช่วงเดือนตุลาคมขายได้ 8,000 ยูนิต และพฤศจิกายนขายได้ 3,000 กว่ายูนิต ส่วนในเดือนธันวาคมขายได้พอสมควร แต่คาดว่าจะสามารถขายได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน

ส่วนโครงการเคหะชุมชนนั้น กคช. ได้จัดทำโปรโมชั่นในไตรมาส 2 ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากจะมีโครงการใหม่ออกขายประมาณ 10 กว่าโครงการ ระดับราคา 500,000-600,000 บาท ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษออกขายช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

"กคช. มีแผนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่ ซึ่งทำเลที่ตั้งโครงการอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนต่างจังหวัด มีบ้างเล็กน้อย ขณะนี้รอเรื่องของการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมกราคม อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาส 2 กคช. ได้ตั้งเป้ายอดขายในเดือนมกราคม 2554 ไว้ที่ 15,000 ยูนิต และตั้งเป้าไว้ไตรมาสละเท่าๆกัน รวม 4 ไตรมาสประมาณ 60,000 ยูนิต"

สำหรับเดือนมกราคม กคช. จะมีการปรับราคาบ้านเอื้ออาทร โดยจะปรับประมาณ 60 โครงการ ส่วนราคาที่ปรับตั้งแต่ 10,000-30,000 บาท และบางโซนที่ทำเลดีก็อาจปรับขึ้น 40,000 บาท โดยโซนทำเลดีๆส่วนมากจะขายหมดแล้ว เหตุผลที่ทำให้ กคช. ต้องปรับราคาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการปรับราคาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ทำให้ต้นทุนในการก่อ สร้างเพิ่มมากขึ้น กคช. จำเป็นต้องปรับราคา ขายตามในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งโซนที่ทำเลดีบางแห่งที่ซื้อบ้านคืนมาจากธนาคาร เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถผ่อนชำระ ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ส่วนในปีงบประมาณ 2553 มีประชาชนให้ความสนใจที่อยู่อาศัยของ กคช. ทั้งสิ้น 67,262 ราย ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 52,007 ราย คิดเป็นมูลค่า 20,284 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้