Loading

กรุงไทยจัดงานขาย NPA ส่งท้ายป

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2553
กรุงไทยจัดงานขาย NPA ส่งท้ายปี

นายธีระพล ปุสสเด็จ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดงาน KTB NPA Grand Sale ครั้งที่ 4 พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้-26 ธ.ค.53 โดยมี NPA จากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 5,000 รายการ มูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาท มาจำหน่ายโดยให้ส่วนลดสูงสุดถึงร้อยละ 35 ลูกค้าเสียค่าโอนกรรมสิทธิ์ขั้นต่ำเพียงร้อยละ 1 ในกรณีซื้อเพื่ออยู่อาศัยและปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดถึงร้อยละ 110 ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในปีแรก ปีที่ 2-3 คิด MLR - 0.25 ต่อปี หลังจากนั้นคิด MLR - 0.50 ต่อปี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ การจัดการเงินกู้ และค่าบริการในการทำนิติกรรมจำนอง รวมทั้งให้วงเงินกู้สูงสุดร้อยละ 80 กรณีมิใช่เพื่ออยู่อาศัยคิดดอกเบี้ยในปีแรก MLR - 1 ต่อปี ปีที่ 2 คิด MLR - 0.5 ต่อปี หลังจากนั้นคิด MLR พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน คาดว่าจะสามารถขายได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ