Loading

รื้อกฎคุมสิ่งปลูกสร้า

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2553
รื้อกฎคุมสิ่งปลูกสร้าง

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จะผลักดันให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศต่อการพัฒนาเมืองเพื่อศึกษาปรับปรุงร่างข้อบัญญัติ กทม.ด้านการควบคุมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ซึ่งจำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและใช้โครงสร้างอาคารที่มีความสูงเพียงพอ

"วันนี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรให้ความสำคัญ เพราะปัญหาภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่ต้องเร่งป้องกันแก้ไขก่อนจะเกิดปัญหาขึ้น โดยระเบียบข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น" ประธานสภา กทม. กล่าว

นายสุทธิชัย กล่าวว่า การปรับปรุงกฎหมายข้อบัญญัติของ กทม. จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นในอนาคต เช่น การสร้างถนนลพบุรีราเมษ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นการกีดขวางทางน้ำไหลตามธรรมชาติ ส่งผลให้น้ำท่วมเมืองหาดใหญ่เช่นเดียวกับ จ.นครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายถนนเช่นเดียวกัน

นายสุทธิชัย กล่าวว่า การตั้งคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมือง รวมถึงอาจมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมายผังเมืองและที่ดิน การสร้างถนน การอนุญาตก่อสร้างบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมตลอดจนงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านสภาพภูมิอากาศและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์