Loading

ดันกม.ที่ดินสิ่งปลูกสร้างเต็มร้อ

วันที่ : 1 ตุลาคม 2553
ดันกม.ที่ดินสิ่งปลูกสร้างเต็มร้อย

นายสาธิต รังคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รัฐบาลกำลังผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา จะมีการแบ่งอัตราการเก็บภาษี 3 อัตรา คือ อัตราภาษีทั่วไปไม่เกิน 0.5% ที่อยู่อาศัยโดยไม่ประกอบเชิงพาณิชย์มีอัตราภาษีไม่เกิน 0.1% และที่ดินสำหรับเกษตรกรรมมีอัตราภาษีไม่เกิน 0.05%สำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ใน 3 ปีแรกให้เสียภาษีไม่เกิน 0.5% หากยังไม่ทำประโยชน์อีกให้เสียเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า ในทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังหาข้อสรุปในการยกเว้นการเก็บภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยโดยไม่ประกอบพาณิชย์ว่าจะอยู่ในอัตราใดจึงจะไม่เป็นภาระกับประชาชน

แหล่งข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ถ้าพิจารณาจากพิกัดอัตราภาษีจะประเมินได้ว่าถ้ามีการจัดเก็บเต็มอัตราจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 9 หมื่นล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่าบ้านที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างที่มีราคาแค่ 56 แสนบาท ไม่ต้องเสียภาษี จึงน่าจะมีการยกเว้นให้กับคนกลุ่มนี้ แต่ก็มีการถกเถียงกันอยู่

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า หากรัฐบาลไม่สามารถนำกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สภาพิจารณาได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ พรรคประชาธิปัตย์จะผลักดันกฎหมายนี้ให้เป็นหนึ่งในนโยบายที่พรรคจะเดินหน้าต่อไป เพราะมีส่วนช่วยให้สังคมมีความเสมอภาค และเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้มีความยุติธรรมมากขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในชั้นการตรวจสอบของกฤษฎีกา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีเปลี่ยนสัดส่วนการจัดเก็บรายได้ทางภาษีของรัฐที่ปัจจุบันจัดเก็บจากรายได้มาสู่การจัดเก็บจากทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น ถือเป็นการให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เป็นประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ หรือผู้มีเงินเดือนประจำ

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้จะทำให้ประชาชนนำที่ดินออกมาทำประโยชน์มากขึ้น จากปัจจุบันกว่า 70% ของที่ดินทั้งหมดในประเทศไทยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ขณะที่มีเกษตรกรอีกจำนวนมากไม่มีที่ดินทำกิน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์