Loading

บอร์ดกคช.ไฟเขียว บ้านเอื้อฯ ทำเคห

วันที่ : 16 กันยายน 2553
บอร์ดกคช.ไฟเขียว บ้านเอื้อฯ ทำเคหะ

นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กคช.ที่มีนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการ 5 ปี (2554-2558) ในการดำเนินการพัฒนาโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการเคหะชุมชน จำนวน 12 โครงการเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการเคหะชุมชนของกคช. จำนวนรวม 40,000 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 8,000 ล้านบาท ราคาขายยูนิตละกว่า 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ดำเนินการในปีแรก (2554) จำนวน5,000 ยูนิต ที่เหลือดำเนินการในปีถัดไปตามกำลังซื้อของผู้บริโภค ทั้งนี้ จะมีการนำแผนดังกล่าวเสนอ ครม.ภายในเดือนตุลาคมนี้

""โครงการที่นำมาปรับเป็นโครงการเคหะชุมนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ้านเอื้ออาทรที่สร้างไม่เสร็จ และ กคช.ได้ยึดมาจากผู้รับเหมารวม 281 โครงการ และมี 24 โครงการที่มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาได้ก่อน แต่ช่วงแรกนำมาทดลองทำก่อน 12 โครงการ ทั้ง 12 โครงการที่เลือกมานั้นกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งภาคตะวันออกเฉียงและภาคใต้ เช่นที่ภูเก็ตขณะที่ในภาคกลางนั้นมีที่สมุทรปราการเป็นต้น""

นายสุชาติกล่าวว่า การพัฒนาจะดูตามความต้องการของประชาชนเป็นหลัก อาจเปิดให้จองก่อน ดูว่าความต้องการมากน้อยแค่ไหนแล้วจึงพัฒนา มีทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวจะมีพื้นที่ขนาด 40 ตารางวา (ยุบ 2 หลังของเอื้ออาทรมารวมเป็นหลังเดียวกัน) และอาคารชุดจะมีขนาดพื้นที่ 33 ตารางเมตร

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน