Loading

แนะแก้คุมซื้อบ้า

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2553
แนะแก้คุมซื้อบ้าน

นายอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า แม้ปัจจุบันปัญหาซื้อบ้านไม่ได้บ้านจะลดน้อยลง เพราะผู้บริโภคหันมาซื้อบ้านที่สร้างเสร็จแล้วมากขึ้น แต่กรณีหมู่บ้านสุภาวัลย์-รังสิต ที่ถูกร้องเรียนว่าไม่ก่อสร้างบ้านตามสัญญา สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวยังคงมีต่อเนื่อง

สมาคมสนับสนุนให้ผู้ซื้อบ้านหันมาใช้กฎหมายเอสโครว์ แอคเคาต์ ซึ่งเป็นการคุ้มครองเงินดาวน์ให้กับผู้บริโภคร่วมกับผู้ขาย

เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาผ่อนดาวน์แล้วไม่ได้บ้าน โดยเฉพาะการซื้ออาคารชุดที่ยังสร้างไม่เสร็จและใช้เวลาก่อสร้างนาน มีความเสี่ยงกว่าบ้านแนวราบ แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แต่ถือว่าคุ้มกว่าจ่ายเงินดาวน์ไปแล้วไม่ได้ที่อยู่อาศัย

อย่างไรก็ดี เพื่อให้กฎหมายเอสโครว์ แอคเคาต์ มีประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) จึงอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ที่จะยื่นเรื่องต่อกระทรวงการคลังให้ปรับแก้กฎหมายดังกล่าวให้มีผลในลักษณะบังคับใช้จริง เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นหลักประกันให้กับผู้ซื้อ เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้บ้านลงได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์