Loading

กคช.เร่งขายที่ดินยกแปลง-ฟื้นรายได

วันที่ : 17 เมษายน 2553
กคช.เร่งขายที่ดินยกแปลง-ฟื้นรายได้

นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงการบ้านเอื้ออาทรของกคช. ขายไปแล้วทั้งหมด 180,293 หน่วย คิดเป็น 77.7% และมีอาคารคงเหลือทั่วประเทศที่ก่อสร้างเสร็จและสามารถเข้าอยู่ได้ทั้งหมด 51,757 หน่วย นอกจากนี้ยังมีโครงการบ้านเอื้ออาทร ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงการพื้นที่สีแดง ซึ่งกคช.ได้รับมาตรการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไข และเปิดขายให้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งเสนอขายยกอาคารให้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่สนใจ มีทั้งหมด 15 โครงการ 264 อาคาร จำนวน 12,655 หน่วย โดยการขายโครงการในพื้นที่สีแดง ขณะนี้ได้เปิดขายให้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้ว ในราคายูนิตละ 390,000 บาท ส่วนการเสนอขายยกอาคาร กคช.อยู่ระหว่างการประเมินราคาของบริษัทเอกชน 2 บริษัท แล้วจะนำมาเป็นราคากลาง เพื่อกำหนดราคาขาย คาดว่าประมาณกลางเดือนเม.ย.นี้ การประเมินราคาจะเสร็จ สำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อฝ่ายขายได้ทุกวันที่กคช.

 

ส่วนความคืบหน้าการนำที่ดินของกคช.มาขาย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งนั้น ขณะนี้การขายที่ดินยกแปลงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา เนื่องจากที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นขายบ้านเอื้ออาทรกันอยู่ ตอนนี้กคช.จะเริ่มนำที่ดินมาทยอยออกขาย มีทั้งที่ดินแปลงว่าง อยู่ในโครงการเคหะชุมชน และที่ดินแปลงว่างที่อยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งมีขนาดต่ำกว่า 5 ไร่ลงมา แต่จะสงวนที่ดินแปลงใหญ่ๆ เอาไว้เพื่อทำโครงการต่อไป และมีที่ดินที่ยกเลิกการทำโครงการของบ้านเอื้ออาทรบางโครงการนำมาขายด้วย ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อได้ที่กคช.

 

นอกจากนี้ กคช. ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการทำโครงการใหม่นอกจากบ้านเอื้ออาทร จำนวน 3 ทำเล 4 โครงการ เช่น ที่ดินที่ยกเลิกการสร้างบ้านเอื้ออาทร แต่ส่วนหนึ่งก็มีแนวคิดว่าอาจเสนอที่ดินให้หน่วยงานราชการอื่นไปพัฒนา อาทิ ยกให้กรมธนารักษ์ และให้รัฐบาลชดเชยโดยให้เงินคืนมา หรือนำมาพัฒนาเอง เพื่อนำมาซึ่งรายได้ และลดภาวะการขาดทุน"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ