Loading

กคช. เร่งโอน บ้านเอื้ออาทร หลังรัฐต่ออายุมาตรการอสังหา

วันที่ : 14 เมษายน 2553
กคช. เร่งโอน บ้านเอื้ออาทร หลังรัฐต่ออายุมาตรการอสังหา

นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กคช.มีลูกค้าของโครงการ "บ้านเอื้ออาทร"มาทำการโอนกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี ได้จำนวน 4,000 หน่วย (ยูนิต) จาก 7 โครงการ คือ ประชานิเวศน์ ,บางพลีเดิม ,บางโฉลง 1 ,บางโฉลง  2 ,หัวหมาก ,รังสิต คลอง 3 ,รังสิต คลอง 5 และจังหวัดพิจิตร และจากมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ต่ออายุมาตรการกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ไปอีก 2 เดือน จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2553 นั้น

กคช.จะทำการประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าให้มาทำการโอนอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์เป็นระยะๆนับจากนี้ไปโดยขณะนี้กคช.ได้ดำเนินไปแล้วอย่างเร่งด่วน ด้วยการส่งจดหมายแจ้งไปยังลูกค้าของโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ชำระเงินสด และลูกค้าที่ถึงกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี ให้มาทำการโอนตามระยะเวลาที่ขยายในช่วงนี้ เพราะค่าโอนน้อยมาก ซึ่ง กคช.คาดว่าจะมีลูกค้ามาโอนห้องชุดได้อีก 10,000 ยูนิต ซึ่งจะเป็นโครงการที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 8,000 ยูนิต และโครงการในภูมิภาค จำนวน 2,000 ยูนิต หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,900 ล้านบาท"ที่ผ่านมา กคช.ได้รับความร่วมมือจากกรมที่ดิน และสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน อย่างดี เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีประชนชนทำการโอนเป็นจำนวนมาก และจากการต่ออายุมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์กคช.ก็จะขอความร่วมมือเช่นเดิม เพื่อดำเนินการเรื่องการโอนอย่างต่อเนื่อง โดยกคช.อยากจะบอกประชาชนให้ทราบว่า กคช.จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับการโอน และทางธนาคารเองก็จะลดเงื่อนไขบางอย่าง เพราะว่าลูกค้าของกคช.ที่ธนาคารให้กู้นั้น ได้รับการพิจารณามาชั้นหนึ่งแล้ว เพียงแต่นัดมาโอนเท่านั้น"นายศิริโรจน์ กล่าว

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ