Loading

30มี.ค.นี้ครม.เคาะกม.ภาษีที่ดิน เล็งรีดต๋งขยะอิเล็กทรอนิกส

วันที่ : 22 มีนาคม 2553
30มี.ค.นี้ครม.เคาะกม.ภาษีที่ดิน เล็งรีดต๋งขยะอิเล็กทรอนิกส์

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า วันที่ 30 มี.ค.นี้ กระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.... ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา จากนั้นจะเร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ.... ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ส่งให้พิจารณาเพื่อเสนอให้ครม.พิจารณาต่อไป เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญสำหรับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

 

นายลวรณ แสงสนิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สศค. กล่าวว่า ขณะนี้ สศค.เสนอร่างพ.ร.บ. เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ.... ต่อนายกรณ์แล้ว ซึ่งหลักการสำคัญจะใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่ทั้ง ด้านภาษี ค่าธรรมเนียม และการคืนภาษีเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำเสีย อากาศเสีย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกพระราชกฤษฎีกา หรือกฎหมายลูกเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทต่อไป

 

"กฎหมายนี้จะให้อำนาจฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมตัวใดจะต้องเร่งแก้ สามารถออกเป็นกฎหมายลูกได้ทันต่อเหตุการณ์เพราะเพียง 2 เดือน ก็สามารถบังคับใช้ได้ โดยไม่ต้องผ่านสภา" นายลวรณ กล่าว

 

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะนำมาใช้ลงโทษผู้สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ได้มีเป้าหมายหารายได้เพิ่ม เพราะการจัดเก็บรายได้จากกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีสัดส่วน 1-2% เท่านั้น หากเปรียบเทียบกับไทยน่าจะอยู่ที่ 1-2 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยปัญหาที่ต้องเร่งจัดการคือ การปล่อยมลพิษทางอากาศ จากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่นละออง ปัญหาน้ำเสีย ส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ และมือถือ ก็มีความจำเป็นเร่งด่วนและต่อมาเป็นการปล่อยคาร์บอนจากรถยนต์ หากปล่อยคาร์บอนมากต้องจ่ายภาษีมาก ส่วนโรงงานหากลดคาร์บอนได้มากก็นำเครดิตมาลดหย่อนภาษีได้

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด