Loading

อสังหาฯตื้อลดเกณฑ์บ้านบีโอไออีก ชงก.อุตฯ เพิ่มราคาห้องชุดอีก 2 แส

วันที่ : 4 กันยายน 2552
อสังหาฯตื้อลดเกณฑ์บ้านบีโอไออีก ชงก.อุตฯ เพิ่มราคาห้องชุดอีก 2 แสน

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย และกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 3 สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จะทำหนังสือถึงนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอผ่อนคลายเกณฑ์ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางหรือรายได้น้อย ที่จะขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หรือบ้านบีโอไอ ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ให้ขยายพื้นที่ส่งเสริมบ้านบีโอไอให้ครอบคลุมเขต 2 และเขต 3 จากปัจจุบันจะส่งเสริมเฉพาะเขต 1 เท่านั้น

                2.ในส่วนห้องชุดให้สามารถคละห้องได้ ทั้งขนาดที่เท่ากับเกณฑ์บีโอไอคือ 28 ตารางเมตร (ตร.ม.) เพราะห้องชุดในแต่ละโครงการจะมีพื้นที่ห้องริม หรือห้องกลางที่มีขนาดพื้นที่มาก 3.ขยายราคาห้องชุดจาก 1 ล้านบาท เป็น 1.2 ล้านบาทเท่ากับบ้านและทาวน์เฮาส์ เพราะห้องชุดราคา 1 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯรอบนอกที่มีบ้านเอื้ออาทรเป็นทางเลือกอยู่แล้วแต่หากขยับราคาเพิ่มจะได้โครงการที่อยู่ใจกลางเมืองมากขึ้น และ 4.กรณีอาคารชุดให้สามารถขายได้ก่อนยื่นขอบีโอไอเพื่อมีเงินหมุนเวียน และกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์มาดำเนินโครงการ

                นายอธิปกล่าวว่า นอกจากนั้น 3 สมาคมจะเสนอหอการค้าไทยให้ผลักดันเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน (กรอ.) ด้วย

                ""เกณฑ์เดิมที่ได้รับการผ่อนคลายไปแล้ว ยังมีบางเรื่องที่เป็นอุปสรรค เช่น ราคาของอาคารชุดราคา 1 ล้าน จะอยู่เขตกรุงเทพฯรอบนอก แต่ผู้ที่อยู่อาคารชุดต้องการจะอยู่ในเมือง หากขยายเพิ่มเป็น 1.2 ล้านบาท จะได้โครงการอาคารชุดในเขตเมืองที่ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและยังช่วยประหยัดค่าเดินทางได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ