Loading

ธอส.ผนึกบตท. ผุด บ้านอุ่นใจ สินเชื่อ3หมื่นล

วันที่ : 29 สิงหาคม 2552
ธอส.ผนึกบตท. ผุด บ้านอุ่นใจ สินเชื่อ3หมื่นล.

นายนริศ  ชัยสูตร  ประธานคณะกรรมการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.)  เปิดเผยว่า  ธอส.มีแผนจะร่วมงานกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  (บตท.)  รวม  2  โครงการ  คือ  โครงการบ้านอุ่นใจไทยเข้มแข็ง  วงเงินสินเชื่อ  3  หมื่นล้านบาท  จะเป็นการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษให้แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก  โดย  ธอส.ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ  และ  บตท.จะเข้าไปรับซื้อสินเชื่อจาก  ธอส.ในวงเงิน  1   หมื่นล้านบาท  เพื่อช่วยให้  ธอส.มีสภาพคล่องและสามารถขยายสินเชื่อได้อีก  ส่วนอีก  2  หมื่นล้านบาท  ธอส.จะเก็บไว้บริหารเอง

 

     โดยนายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์  รมช.คลัง  ได้เห็นชอบแล้ว  อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกความร่วมมือ  (เอ็มโอยู)  เพื่อลงนามระหว่าง  ธอส.กับ  บตท.

 

     โครงการที่  2  เป็นความร่วมมือกันในระยะยาว  โดยมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า  บตท.  จะเข้าไปทยอยรับซื้อสินเชื่อดีจาก   ธอส.วงเงินรวมทั้งสิ้น  5  หมื่นล้านบาท  อย่างไรก็ดี  ขณะนี้อยู่ระหว่างการตกลงกันว่า  เมื่อ  ธอส.ขายหนี้ที่ดีให้กับ  บตท.ไปแล้ว  ซึ่งจะทำให้สัดส่วนหนี้ที่ดีของธนาคารลดลง  และจะมีผลทำให้สัดส่วนตัวเลขหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้  (เอ็นพีแอล)  เพิ่มขึ้นนั้น  เมื่อมีการวัดผลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  ก็ควรจะมีการนำหนี้ดีที่ขายให้  บตท.มาคิดรวมด้วย.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ