Loading

เซ็นสัญญาบ้านยิ้มโครงการ

วันที่ : 28 กรกฎาคม 2552
เซ็นสัญญาบ้านยิ้มโครงการ 2

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการ กทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการบ้านยิ้ม 2 เพื่อจัดเป็นสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ที่มีรายได้เกิน 13,500 บาทต่อเดือน ที่มีความต้องการซื้อบ้าน ปลูกบ้าน ซ่อมบ้าน หรือทำสัญญาเงินกู้ใหม่ (รีไฟแนนซ์) โดยให้วงเงินโครงการให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทน 2.5% ต่อปี ไม่มีเงินดาวน์ ผ่อนชำระนานได้ถึง 30 ปีเช่นเดียวกันกับโครงการบ้านยิ้ม 1 ที่มีผู้ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารไปแล้ว 958 ราย

 

                ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์แถลงว่า โครงการบ้านยิ้ม 2 ได้กำหนดให้ยื่นใบขอสินเชื่อ ที่หน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่เมื่อวันที่ 22-26 มิถุนายนที่ผ่านมา และรวบรวมส่งสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ปรากฏว่ามีผู้ยื่นใบขอสินเชื่อจำนวน 4,944 ราย วงเงินเกือบ 5,000 ล้านบาท โดยเป็นข้าราชการ กทม.จำนวน 2,055 ราย ข้าราชการครู กทม.จำนวน 1,613 ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน 1,216 ราย และพนักงานหน่วยงานการพาณิชย์ของ กทม. จำนวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของจำนวนผู้ยื่นใบขอสินเชื่อ ซึ่งแยกตามวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อได้ 4 ประเภท ได้แก่ ขอสินเชื่อเพื่อทำสัญญาเงินกู้ใหม่ (Refinance) 1,778 ราย ซื้อบ้าน 2,344 ราย ปลูกหรือซ่อมบ้าน 813 ราย และที่ยังไม่ระบุวัตถุประสงค์ 9 ราย ขณะนี้สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ส่งรายชื่อผู้ขอสินเชื่อไปยังธนาคารทั้ง 4 แห่งเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์แล้ว ทั้งนี้เมื่อรวมกับกลุ่มที่รีไฟแนนซ์ตามโครงการสินเชื่อเดิมของ กทม.อีกจำนวน 4,263 ราย วงเงิน 2,110 ล้านบาท ทำให้ กทม.สามารถช่วยเรื่องสวัสดิการที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการและลูกจ้างได้จำนวน 10,165 ราย หรือเกินร้อยละ 10 ของจำนวนข้าราชการและลูกจ้าง กทม. รวมวงเงินกู้รวมทั้งหมด 7,400 ล้านบาท โดยในเดือนสิงหาคมนี้ จะเริ่มทยอยเซ็นสัญญาโครงการบ้านยิ้ม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ