Loading

ส.อสังหาฯ เร่งแก้ปมตั้งนิติบุคคลฯ หวั่นมีผลกระทบโครงการจัดสร

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2552
ส.อสังหาฯ เร่งแก้ปมตั้งนิติบุคคลฯ หวั่นมีผลกระทบโครงการจัดสรร

นายอิสระ บุญยัง กรามการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ทางสมาคมฯ กำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายบางส่วนที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร โดยประเด็นในเบื้องต้นที่คาดว่าจะมีข้อเสนอให้มรการแก้ไข คือ เรื่องของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กำหนดให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในโครงการใหม่ แต่กฎหมายไม่ได้ระบุถึงหรือไม่ครอบคลุมไปถึงโครงการจัดสรรเก่า (ปว 286) ที่มีการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรว่าให้ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีไปด้วย

                นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอให้มีการแก้ไขในประเด็นที่กฎหมายเปิดให้ลูกค้ายื่นขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ในกรณีที่นับคะแนนเสียงลูกค้าและผู้ประกอบการแล้วเกินครึ่งของจำนวนลุกบ้าน คือ มีคะแนนเสียง 51% ขึ้นไป สามารถยื่นจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และการทำตลาดของผู้ประกอบการเอง เพราหลังจากที่มีการยื่นขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว กฎหมายบังคับว่าผู้ประกอบการจะต้องยกโครงการสร้างระบบสาธารณูปโภค และถนน รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เป็นสมบัตินิติบุคคลฯ

                ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องวางเงินค้ำประกันระบบสาธารณูปโภค ถนนและพื้นที่ส่วนกลาง 7% เพื่อใช้ในการซ่อมแซมในกรณีที่เกิดการชำรุดก่อนระยะเวลากำหนด ทั้งนี้ หากมีการยกระบบสาธารณูปโภค ถนนและพื้นที่ส่วนกลางให้แก่นิติบุคคลเป็นผู้บริหารเอง จะส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อโครงการของสถาบันการเงินแก่ผู้ประกอลบการ เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่า ถนนและสาธารณูปโภคทั้งหมดจะต้องไม่ติดภาระใดๆ เมื่อส่งมอบให้นิติบุคคลฯ เป็นผู้ดูแล

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน