Loading

เอกชนร้องขยายเวลาเช่าที่ราชพัสดุเป็น90ป

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2552
เอกชนร้องขยายเวลาเช่าที่ราชพัสดุเป็น90ปี

ในการจัดสัมมนา  ที่ราชพัสดุกับการพัฒนาประเทศไทย  เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 76  ปีกรมธนารักษ์  โดยนายอธิป พีชานนท์  นายกสมาคมอาคารชุดไทย  กล่าวว่า  ต้องการเสนอให้รัฐบาลแก้ไขระเบียบการเช่าที่ราชพัสดุให้ยาวขึ้นจาก 30 เป็น  90  ปี  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ซื้อที่อยู่อาศัย  เพราะประชาชนจะได้มั่นใจและสามารถมอบสิทธิ์ครอบครองดังกล่าวให้ลูกหลานได้  เมื่อประชาชนเข้าไปซื้อที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานรัฐทั้งการเคหะแห่งชาติและกรมธนารักษ์ที่ได้พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเมื่อเข้ามาลงทุนแล้วหากได้สิทธิ์ในการเช่าระยะยาวจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและมีเงินทุนเข้ามาลงทุนในประเทศจำนวนมาก  เนื่องจากการได้สิทธิ์เช่าระยะยาวจะสามารถลงทุนประกอบธุรกิจเวลานานโดยไม่ต้องรอการต่อสัญญาเหมือนข้อกำหนดในปัจจุบัน  ซึ่งให้เช่าระยะเวลา 30  ปี

 

ส่วนแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น  ต้องการให้ภาคเอกชนมีการปรับตัว และการจัดเก็บภาษีควรยืดหยุ่นไม่เก็บภาษีสำหรับผู้มีบ้านหลังแรกเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับประชาชน  หรือหากเป็นบ้านของคนมีฐานะอาจกำหนดพื้นที่ขั้นต่ำ 100  ตารางวา  ซึ่งแล้วแต่ข้อกฎหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ไม่ใช่เหมาเก็บกับทุกคน เพราะจะเป็นภาระกับประชาชนสำหรับแนวโน้มการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ปีนี้  นายอธิป  ยอมรับว่าได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปี  และหากไม่มีอะไรเข้ามากระทบมากขึ้นปีนี้น่าจะจำหน่ายบ้านใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ  70,000  หน่วย  ซึ่งเป็นยอดทรงตัวเท่ากับปีที่ผ่านมา  โดยบ้านราคาระดับปานกลางและราคาระดับล่างยังเติบโตได้ดี  ขณะที่บ้านราคาแพงไม่ขยายตัว เพราะต่างชาติไม่เข้ามาซื้อ  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

 

นายเทวัญ  วิชิตะกุล  อธิบดีกรมธนารักษ์  กล่าวยอมรับว่า ข้อเสนอการขยายสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุออกไปเป็น  90  ปีถือเป็นแนวคิดที่ดี  แต่ต้องมีการแก้กฎหมาย  ซึ่งต้องเสนอให้กระทรวงการคลัง และ ค.ร.ม.พิจารณา แต่สำหรับค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากภาคเอกชนหรือประชาชนได้ใช้มาเป็นเวลาหลายปี  กรมฯ จึงเตรียมศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกียวข้อง เพื่อประเมินการเก็บค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจากที่ราชพัสดุใหม่ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน   แต่คงไม่สามารถจัดเก็บได้ทันปีนี้  เพราะต้องใช้ระยะเวลาศึกษา  โดยจะดูถึงการใช้ประโยชน์  การมีรายได้ของภาคเอกชน  เพื่อให้มีการพัฒนาที่ราชพัสดุและใช้ประโยชน์ได้ตามศักยภาพเพราะยอมรับว่าค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุยังอยู่ระดับต่ำ เช่น การเช่าที่ดินในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน ตารางวาละ 5-6  บาทต่อเดือน

 

นายอำนวย  ปรีมนวงศ์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  กรมธนารักษ์  กล่าวว่า  เพื่อให้ความสำคัญให้กับประชาชนสนใจเช่าที่ราชพัสดุ  เช่น การซื้อที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานรัฐอาจจะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเช่าที่ดังกล่าวมากกว่าการให้สิทธิในการเช่าคล้ายการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  แต่ต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง  สำหรับข้อเสนอการเช่าที่ดินเป็นเวลา 90 ปีนั้น  ถือเป็นแนวคิดที่ดีเกิดแรงจูงใจให้เข้ามาลงทุน  แต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ  ยอมรับว่าหากไม่มีแรงจูงใจก็อาจทำให้ภาคเอกชนไม่เข้ามาเช่าที่ดินของรัฐ

 

นายมานพ  พงศทัต  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาฯ  กล่าวว่า  ไม่อยากให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินแบบมุ่งหาประโยชน์จากค่าเช่าสูงสุด  แต่ควรให้ความสำคัญในเรื่องการจัดสรรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าถึงการเช่าที่ดินของรัฐ  โดยต้องมองทั้งเชิงสังคมและเชิงธุรกิจในการหารายได้เข้ารัฐแบบคนละครึ่งทาง  และไม่เห็นด้วยกับการใช้ราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นปีละร้อยละ 3  เพราะจะกระทบต่อประชาชนรายย่อย  จึงให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ