Loading

จัดโซนนิ่งเช่าที่ราชพัสดุ 90 ปี รับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพิ่มมูลค่

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2552
จัดโซนนิ่งเช่าที่ราชพัสดุ 90 ปี รับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพิ่มมูลค่า

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กล่าวในงานเสวนา เรื่อง ที่ราชพัสดุ กับการพัฒนาประเทศ ว่า กรมธนารักษ์มีที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศจำนวน 12.5 ล้านไร่ ในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็น 1.ที่ดินจำนวน 1.6 แสนไร่ ทางกรมธนารักษ์ได้ให้ราษฎรและเอกชนเช่าทำประโยชน์ โดยมีรายได้จากค่าเช่าปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท 2. ที่ดินจำนวน 2 ล้านไร่ ถูกบุกรุกและ 3.ที่ดินส่วนใหญ่กว่า 90% หน่วยงานราชการนำไปใช้ประโยชน์ 12.3 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และตั้งแต่ปี 50 กรมธนารักษ์ได้ขอคืนพื้นที่บางส่วนจากหน่วยงานราชการ จนถึงปัจจุบันขอคืนมาแล้ว 800,000 ไร่ และนับจากนี้จนถึงปี 56 จะขอคืนอีก 5 แสนไร่

 

                ทั้งนี้ กรมฯจะนำที่ดินเหล่านั้นมาทำการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาดว่าแผนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ อย่างไรก็ดี การใช้ประโยชน์ในที่ดินจะต้องคำนึงถึง 1. การนำไปแก้ปัญหาความยากจนของราษฎร ปัจจุบันได้ให้เช่าที่ดินทำกินแล้วกว่า 1 แสนไร่ 2. ส่งเสริมสังคม และให้เป็นสาธารณประโยชน์ ทำระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 3.นำไปใช้ในโครงการตามพระราชดำริ และ 4.พัฒนาเชิงพาณิชย์

 

                ด้านนายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า กรมธนารักษ์ ควรเปลี่ยนแนวคิดในการให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ เพราะมองว่าระยะเวลาที่กำหนดให้เช่าสูงสุดเพียง 30 ปี ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ หากนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยให้เช่า เพราะโดยพฤติกรรมของคนไทยแล้วไม่นิยมเช่า หากต้องเช่าก็น่าจะนานกว่า 30 ปี หรือ 60-90 ปี เพื่อที่อยู่อาศัยนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงลูกหลานได้ นอกจากนี้ต่างชาติที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในไทยก็ต้องการเช่ายาวแม้ว่าจะมีการการันตีว่าจะต่ออายุให้อีก 30 ปี เพราะไม่รู้ว่าเมื่อครบกำหนดเจ้าของจะยังเป็นคนเดิมหรือไม่ แต่หากกลัวต่างชาติเข้ามาเกร็งกำไร ก็ให้จัดโซนนิ่งว่าจะให้เช่ายาวได้ที่ใดบ้าง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ