Loading

สบช่องผังเมืองเชียงใหม่หมดอายุ กลุ่มทุนแห่ยื่นขอจัดสรร-ผุดตึกสู

วันที่ : 31 มีนาคม 2552
สบช่องผังเมืองเชียงใหม่หมดอายุ กลุ่มทุนแห่ยื่นขอจัดสรร-ผุดตึกสูง

แหล่งข่าวจาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย""ฐานเศรษฐกิจ""ว่า ตามที่ กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ได้หมดอายุลง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2549 เป็นต้นมา ขณะที่ร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทัน เนื่องจาก มีประชาชนและ เอกชนเจ้าของพื้นที่รวมตัวต่อต้านอย่างหนัก ทำให้เกิดช่วงสุญญากาศ ไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเข้มงวด แม้ ทางจังหวัดจะใช้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 , พ.ร.บ.ขุดดิน และ พ.ร.บ. ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาทดแทนก็ตาม แต่ไม่เข้มงวดเท่ากับผังเมืองรวมฯ เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ

 

เรื่องนี้ส่งผลให้มีกลุ่มนายทุนหัวใสฉวยโอกาส แห่ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน อาคารพาณิชย์ อาคารสูง ในพื้นที่สงวนหวงห้าม โดยเฉพาะ บริเวณ วัดวาอาราม โรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมา สำนักพุทธศาสนา ได้ร้องเรียนมายัง กรมโยธาธิการและผังเมือง และ โยธาธิการจังหวัด ให้ตรวจสอบ อาคารสูงซึ่งขออนุญาตในลักษณะของโรงแรมสูงเกิน 15 เมตรหรือ 5 ชั้น ประชิดกับวัดสันติธรรม ตั้งอยู่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มองว่าไม่เหมาะสม ขณะที่ ผังเมืองฉบับใหม่กำหนดให้ อาคารทุกประเภท ต้องสร้างห่างจากวัด สถานศึกษา รัศมี 100 เมตรขึ้นไป และต้องเป็นอาคารสูงไม่เกิน 9 เมตร หรือไม่เกิน 3 ชั้น ขณะที่ อาคารดังกล่าว ตั้งอยู่ติดวัดไม่กี่เมตรซึ่งขณะนี้ ได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบแล้ว

 

นอกจากนี้ ยังมีความกังวลใจว่า พื้นที่สีเขียว หรือ ที่ดินประเภท ชนบทและเกษตรกรรม ที่ ผังเมืองรวมฯฉบับใหม่ ได้กันพื้นที่ให้เป็นปอดของชาวเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ อำเภอหางดง อำเภอสารภี อำเภอสันทราย และ อำเภอแม่ริม ซึ่งที่ผ่านมา ยอมรับว่า มีกลุ่มนายทุน 10-20 รายบุกรุก กว้านซื้อที่ดิน และ ยื่นขออนุญาตจัดสรร ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารผิดประเภท จำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่ ที่มี ทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์และตึกสูง เกิน พื้นที่โควตา 10 % รายบล็อกโซน (พื้นที่สีเขียว กำหนดกิจกรรมหลักทำการเกษตร แต่กำหนดกิจกรรมรองหรือพื้นที่โควตาไม่เกิน 10 % สามารถพัฒนา กิจกรรมอื่นได้อาทิ บ้านจัดสรร ในพื้นที่บล็อกโซนนั้นๆ )

""คาดว่าจะต้องเร่งประกาศใช้ผังใหม่ให้เร็วที่สุดอย่างเร็วไม่เกิน 2ปีนับจากนี้"" แหล่งข่าวยืนยันและว่า นอกจากนี้ ยังได้ยกเลิก การก่อสร้างและขยายถนนตามผังเมืองรวมฯ ที่บรรจุไว้ในผังเมืองรวมฯฉบับใหม่ จำนวน 37สายทาง โดยชาวบ้านอ้างว่า จะกระทบจากการถูกเวนคืน เพราะ ปัจจุบัน มีบ้านเรือนเกาะแนวถนนค่อนข้างหนาแน่น โดย นายไพโรจน์ แสงภูวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดได้ดำเนินการปิดประกาศ 90 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 21สิงหาคม -18 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา แต่กลับถูกคัดค้านมากที่สุดคือ การขยายถนน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ