Loading

บสก.ฟันธงอสังหาฯแนวโน้มดี ความเสี่ยงน้อย-ผลตอบแทนสู

วันที่ : 16 มีนาคม 2552
บสก.ฟันธงอสังหาฯแนวโน้มดี ความเสี่ยงน้อย-ผลตอบแทนสูง

บรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า บสก.มีแผนจะปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตในปีนี้ด้วยการผลักดัน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการคืนทรัพย์ให้คุณ ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนำทรัพย์หลักประกันกลับไปทำประโยชน์ , โครงการซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระ เป็นการช่วยเหลือลูกค้าในการผ่อนชำระ โดยสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ MLR – 3%

                โครงการที่ดินเกษตรกรรมเพื่อพืชเศรษฐกิจ โดยนำเสนอทฤษฎีใหม่ในปรัชญาเกษตรกรรมแบบพอเพียง, บ้าน บสก. โครงการพิเศษ เป็นการนำทรัพย์ในโครงการต่างๆ มาปรับปรุงใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย, โครงการ มหกรรมคอนโด บสก. ลดราคา 20-50%”  ซึ่งเป็นการจัดแคมเปญพิเศษในเดือนมีนาคม ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี คาดว่าจะสามารถจำหน่ายทรัพย์ได้ถึง 500 ยูนิต และโครงการทัพนักขาย บสก. โดยเตรียมทัพนักขายพบลูกค้าทั่วกรุงเทพฯ เริ่มจากตลาดนัดสวนจตุจักรเป็นที่แรก

                ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดภาระผู้ซื้อบ้านของบสก.ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับลูกค้าเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาลง 0.5% จากเดิมที่ระดับ 6.50% เหลือ 6% ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยที่ระดับ 6.30% ทั้งนี้จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกค้าให้สามารถผ่อนชำระกับบสก.ต่อไปได้ รวมถึงลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หากต้องการซื้อที่อยู่อาศัย สามารถผ่อนชำระโดยตรงกับ บสก. ได้ในอัตราดอกเบี้ย MLR-3% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในระบบ ทั้งนี้คาดว่าดอกเบี้ย MLR จะลดลงต่อเนื่อง และหากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง บสก. ก็พร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตามอีก

                สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีรายได้รวม 2,059.29 ล้านบาท คิดเป็น 105.72% เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ 1,955 ล้านบาท คาดว่าทั้งปีจะทำรายได้ 11,731 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์