Loading

จัดสรรทั่วประเทศบูม 30

วันที่ : 23 มกราคม 2552
จัดสรรทั่วประเทศบูม 30%

แหล่งข่าวจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยตัวเลขการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ณ เดือนธันวาคม 2551 กับ โลกวันนี้ว่า ผู้ประกอบการอสังหาฯ ขอใบอนุญาตจัดสรรจากกรมที่ดินทั้งสิ้น 43 โครงการ แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ 21 โครงการ คิดเป็นสัดส่วน 48.83% และในต่างจังหวัด 22 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบการขออนุญาตจัดสรรในเดือนพฤศจิกายนที่มีทั้งสิ้น 33 โครงการ (กม. 2 โครงการ ต่างจังหวัด 31 โครงการ แบ่งเป็นจังหวัด นนทบุรี 13 โครงการ สมุทรปราการ 5 โครงการ สมุทรสาคร 3 โครงการ ชลบุรี 3 โครงการ เชียงใหม่และปทุมธานี 2 โครงการเท่ากัน ที่เหลือจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยองและลำพูน จังหวัดละ 1 โครงการ) ปรากฏว่ายอดจัดสรรภาพรวมในเดือนธันวาคมเติบโตถึง 30.3% โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 9 เท่าตัว ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากรัฐบาลต่ออายุมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทิศทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจนและมีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอสังหาฯ และคนซื้อบ้านในปีนี้

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ