Loading

สผ.จ่อออกกฎคุมจัดสรร-คอนโดฯเพิ่ม250แปลง-4พันตร.ม.ทำอีไอเ

วันที่ : 22 มกราคม 2552
สผ.จ่อออกกฎคุมจัดสรร-คอนโดฯเพิ่ม250แปลง-4พันตร.ม.ทำอีไอเอ

 

แหล่งข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า จากที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำหนดประเภทและขนาดโครงการ หรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โดยเห็นชอบให้มีการทบทวนประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานอีไอเอ ขณะนี้ สผ.อยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศเกี่ยวเรื่องนี้บังคับใช้อย่างเป็นทางการ คาดว่าอีกไม่นานจะมีผลในทางปฏิบัติ

 

สาระสำคัญของประกาศดังกล่าวจะกำหนดให้โครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในข่ายต้องจัดทำอีไอเอ ประกอบด้วย 1.โครงการจัดสรรที่ดิน ที่มีขนาดโครงการเป็นที่ดินแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายรวมกันตั้งแต่ 250 แปลงขึ้นไป ขนาดที่ดินตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป ต้องจัดทำอีไอเอ จากเดิมต้อง 500 แปลงขึ้นไป และที่ดินตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป

 

2.กำหนดให้โครงการโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศ และโครงการอาคารที่อยู่อาศัยรวม อาคารที่มีจำนวนห้องพัก ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำ อีไอเอ จากเดิมกำหนดเฉพาะจำนวนห้องพัก แต่ไม่ได้กำหนดปริมาณพื้นที่ใช้สอย 3.โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำ หรือโครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำ ที่เก็บกักน้ำตั้งแต่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่เก็บกักน้ำตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป และการชลประทานที่มีขนาดตั้งแต่ 80,000 ไร่ขึ้นไป ต้องจัดทำอีไอเอ


ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ