Loading

อุ้มจัดสรรเล็กไม่ต้องมี สวน ที่ดิน เล็งประกาศใช้รับปีใหม่

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2551
อุ้มจัดสรรเล็กไม่ต้องมี สวน ที่ดิน เล็งประกาศใช้รับปีใหม่

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผย""ฐานเศรษฐกิจ""ว่า ขณะนี้ สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน ได้รับมอบนโยบายจาก นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน ให้ผ่อนปรน โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ ไม่ต้องจัดทำสาธารณูปโภค -บริการสาธารณะ เท่ากับโครงการขนาดกลาง -ใหญ่ ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กำหนด ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดต้นทุนและดึงโครงการเลี่ยงจัดสรรเข้าสู่ระบบให้มากที่สุด

                อย่างไรก็ดี ขณะนี้ สำนักฯ อยู่ระหว่างยกร่างเป็นประกาศพิเศษของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อเสนอให้บอร์ดพิจารณาเห็นชอบ และสามารถประกาศใช้ได้ทันที ในช่วงปีใหม่หรือ ต้นปีหน้า

                สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คือ โครงการ ในเขตกทม. ขนาดไม่เกิน 2 ไร่ หรือแบ่งแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และกรณีโครงการ ในเขตเทศบาล และ นอกเขตเทศบาล หรือ อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งเป็นจังหวัดในปริมณฑล และต่างจังหวัด ขนาดโครงการไม่เกิน 4 ไร่ แบ่งแปลงย่อยไม่เกิน 30-40 แปลง จะได้รับยกเว้น ไม่ต้องจัดทำสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น 5 % ของพื้นที่ขาย

                นอกจากนี้ ในร่างยังระบุอีกว่า ไม่ต้องกันพื้นที่ตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร หรือ มีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดูแลในอนาคต ถนนกำหนดมาตรฐานเพียงแค่ลาดยางมะตอย โดยผ่อนปรนไม่ต้องทำเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ต้องจัดให้มีมาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอย ระบบระบายน้ำ เป็นต้น ส่วนในเขตกทม.และในเขตเทศบาล บังคับให้ต้องใช้น้ำจากการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) กรณีที่เป็นโครงการนอกเขตเทศบาลหรือ อบต. ผ่อนปรนให้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านได้ กรณีที่น้ำประปาของกปภ.เข้าไม่ถึง

                แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่า จะกำหนดจำนวนแปลงที่ดินไม่เกิน 30 แปลง หรือผ่อนผันให้ถึง 40 แปลงได้ ซึ่งจะพิจารณาตัวเลขที่เหมาะสมต่อไป ส่วนขนาดถนนต่ำสุด 8 เมตร และขนาดบ้านยืนมาตรฐานเดิมคือ บ้านเดี่ยวไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา บ้านแฝดไม่ต่ำกว่า 45 ตารางวา และทาวน์เฮาส์ไม่ต่ำกว่า 16 ตารางวา เป็นต้น สำหรับโครงการที่แบ่งแปลงที่ดินเกินจากนี้ให้ใช้มาตรฐานเดิม ของกฎหมายจัดสรร และข้อกำหนดจัดสรรที่ดินตามที่แต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นเอง

                ""มีปัญหาว่า บางรายมีที่ดินเป็นมรดกตกทอด 2ไร่ ประกาศขายทั้งผืน ก็ขายไม่ออก แต่พอแบ่งแปลงสร้างบ้านหลบกฎหมายจัดสรร ไม่เกิน 10 แปลง กลับขายได้ ดังนั้น หากยืดหยุ่นข้อกฎหมายและดึงพวกเขาเข้าระบบให้หมดก็จะดีทั้งตัวผู้ประกอบการ ภาครัฐ และ ผู้บริโภค""

                แหล่งข่าวกล่าวต่อว่ามั่นใจว่าหากมีการผ่อนปรนกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายจัดสรรจะช่วยให้ผู้ประกอบการ เข้าสู่ระบบมากขึ้นไม่หลบเลี่ยงยื่นขออนุญาตจัดสรร โดยกรมที่ดินจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ โดยให้คำแนะนำ ถึงวิธีการปฏิบัติโดยไม่ให้พวกเขาเกรงกลัวต่อความเข้มงวดของกฎหมายอีกต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบโครงการที่ยื่นขออนุญาตจัดสรร ขณะนี้ ทั้งกทม.และต่างจังหวัด เริ่มมีโครงการขนาดเล็กขนาด 10 กว่าแปลง ยื่นขออนุญาตจัดสรรมากขึ้น เข้าใจว่า ต้องการปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย เพื่อความมั่นใจ ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และมีกฎหมายคุ้มครอง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ