Loading

บังคับใช้กม.ลูกเอสโครว์8ฉบับ แนะจัดสรร-คอนโดฯปรับแผ

วันที่ : 4 กันยายน 2551
บังคับใช้กม.ลูกเอสโครว์8ฉบับ แนะจัดสรร-คอนโดฯปรับแผน

นางลดาวัลย์ ธนะธนิต กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) เปิดเผยว่า กฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 หรือเอสโครว์แอ็กเคานต์ จำนวน 8 ฉบับ จะสามารถประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการทั้งหมดได้ภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ.เอสโครว์ มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิ การกำหนดคุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (escrow agent), อัตราค่าตอบแทนและค่าบริการ, การจัดทำบัญชีทรัพย์สินของคู่สัญญา, ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการส่งมอบทรัพย์สิน, หลักเกณฑ์ในการโอนเงินออกจากบัญชีดูแลผลประโยชน์, สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา และผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา เป็นต้น ส่งผลดีต่อทั้งผู้บริโภคและ ผู้ประกอบการที่นำระบบนี้ไปใช้ โดยขณะนี้มีสถาบันการเงินรายใหญ่ 4-5 รายทั้งไทยและต่างชาติยื่นเสนอเป็น escrow agent แล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากทางการ

 

ที่น่าเป็นห่วงอยู่บ้างคือ ช่วงแรกของการบังคับใช้กฎหมายอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ อย่างการยื่นขอใบอนุญาตเป็น escrow agent ของสถาบันการเงิน ขณะนี้มีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากเพราะต้องขออนุมัติผ่านหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงคลัง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม จะพยายามเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานจัดระบบการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตให้เร็วขึ้น

 

นอกจากนี้ พ.ร.บ.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายกลางและเล็กบ้าง แต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้บังคับให้ผู้ประกอบการต้องเข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งหมด แต่ให้ถือเอาความสมัครใจของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเป็นหลัก หากเข้ามาลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อบ้านก็จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมบางส่วน

 

ขณะที่บริษัทพัฒนาที่ดินอาจได้รับผลกระทบเพราะจะไม่สามารถนำเงินดาวน์ของลูกค้ามาใช้ได้ จึงต้องปรับตัวด้วยการ เตรียมขอสินเชื่อในการพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงินให้เพียงพอล่วงหน้า แต่ผลดีคือโครงการที่อยู่ภายใต้กฎหมายเอสโครว์จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ซึ่งในระยะยาวผู้ประกอบการที่ไม่ใช่มืออาชีพก็จะค่อยๆ หมดไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ