Loading

บ้านอนุรักษ์พลังงาน บนผลประโยชน์ร่วมรัฐ-เอกช

วันที่ : 6 สิงหาคม 2551
บ้านอนุรักษ์พลังงาน บนผลประโยชน์ร่วมรัฐ-เอกชน

              นายพานิช พงศ์พิโรดม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และประชาชนให้ความสนใจลดใช้พลังงานในที่อยู่อาศัยมากขึ้น กรมจึงได้จัดทำ โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นขึ้นเป็นปีที่ 3

 

ปีนี้ได้ปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมประเด็นของการดำเนินการด้านต่างๆ ไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงแค่ตัวอาคารหรือแบบบ้านเท่านั้น แต่จะกระตุ้นส่งเสริมผู้ประกอบการให้เห็นความสำคัญกับการจัดทำโครงการแบบบูรณาการ ทั้งในเรื่องของการออกแบบตัวอาคาร การเลือกใช้วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบวางผังบริเวณ การจัดสภาพแวดล้อม ตลาดจนการบริหารจัดการโครงการที่ดี

 

กระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าให้มีโครงการบ้านจัดสรรเข้าร่วมโครงการประมาณ 15% ของโครงการใหม่ที่จะออกสู่ตลาด และจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาซื้อบ้านที่ช่วยลดการใช้พลังงาน จะช่วยลดพลังงานในภาคที่อยู่อาศัยลง 10% หรือคิดเป็น 700 ล้านบาท

 

ขณะที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เองก็ให้ความสนใจกับโครงการนี้ไม่น้อย เพราะหากสามรรถฝ่าฟันผ่านการคัดเลือกชักจูงใจให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อบ้านที่ประหยัดพลังงาน ที่กำลังอยู่ในกระแสได้เป็นอย่างดี สังเกตได้จากหลายๆ โครงการที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเมื่อปีที่ผ่านมา ล้วนนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจกันแทบทุกราย

 

อย่างไรก็ตาม แบบบ้านที่ได้รางวัลมาแล้วก็ยังไม่มีตัวเลขที่พิสูจน์ว่า ในช่วงก่อนและหลังการประกวดตัวเลขการขายจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน แต่นายธีระชน มโนมัยพิบูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พร็อเพอร์ตี้ เพอร์เฟค หนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลแบบบ้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่นเมื่อปีที่แล้ว เห็นว่าแนวโน้มของการเลือกซื้อบ้านประหยัดพลังงานจะมีเพิ่มขึ้น จากกระแสของการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน ในขณะที่บริษัทได้นำแนวคิดการประหยัดพลังงานมาใช้ในโครงกรมากขึ้น โดยจะเริ่มการจัดพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบ เพื่อระบายความร้อนในโครงการ การออกแบบบ้านเพื่อลดการใช้พลังงาน

 

จะเห็นได้ว่า การรณรงค์ประหยัดพลังงานในที่อยู่อาศัยผ่านการประกวดโครงการบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แม้ในขณะนี้จะยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่า จะช่วยให้เกิดการตื่นตัวครึกโครม แต่มองดูแนว

โน้มจากความสนใจของผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่เกิดขึ้นตามกระแสวิกฤตพลังงานแล้ว น่าจะเป็นโครงการที่พอฝากผีฝากไข้ได้บ้าง แต่ต้องใช้เวลาดูกันแบบยาวๆ ขึ้นอยู่กับว่าภาครัฐและเอกชนจะจริงจังแค่ไหน ที่จะปลุกปั้นโครงการนี้ให้ติดลมบน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ