Loading

นายแบงก์เห็นด้วยจับคู่พัฒนาNP

วันที่ : 5 สิงหาคม 2551
นายแบงก์เห็นด้วยจับคู่พัฒนาNPA

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย    เปิดเผยว่า  แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ที่จะพิจารณาให้ธนาคารพาณิชย์ร่วมมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีเอ) และนำออกจำหน่ายเป็นแนวทางที่ดีของทางการที่ต้องการลดเอ็นพีเอของธนาคารพาณิชย์ลง  หากมีบริษัทดังกล่าวเกิดขึ้นจะทำให้มีผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการจัดการและพัฒนาทรัพย์รอการขาย หรือเอ็นพีเอของธนาคาร และยังทำให้ทรัพย์ดังกล่าวมีความน่าสนใจ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ รวมถึงจะมีตัวแทนในการจำหน่ายทรัพย์เพิ่มขึ้น แล้วการที่จะให้ธนาคารไปถือหุ้นร้อยละ 40 นั้น ก็จะทำให้ธนาคารได้รับเงินคืนจากมูลค่าของเอ็นพีเอด้วย  เพราะหากธนาคารถืออยู่ก็จะไม่ได้เงินคืนและต้องรอจนกว่าจะขายออกไป

 

สำหรับเอ็นพีเอที่เหลืออยู่ในธนาคารกสิกรไทยขณะนี้มีอยู่ที่ 12,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังต่ำเมื่อเทียบกับในระบบที่มีเอ็นพีเออยู่ประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยธนาคารขายออกได้ปีละประมาณ 4,000 ล้านบาท จึงไม่อยู่ในระดับที่มีปัญหา

 

ส่วนนายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ระบุว่า ธนาคารเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้สินเชื่อเอสเอ็มอีจะเติบโตตามเป้าหมายที่ธนาคารตั้งเป้าไว้ว่า ทั้งปีสินเชื่อจะเติบโตสุทธิ 60,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่ธนาคารมีพอร์ตสินเชื่ออยู่ 320,000 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ