Loading

NPA บ้านมือสอง ประมู

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2551
NPA บ้านมือสอง ประมูล

สำนักบังคับคดีพัทยา สวนกระแสเศรษฐกิจ ยอดผลักดันทรัพย์ 3 ไตรมาส"|"นางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดชลบุรี สาชาพัทยา เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากภาวะน้ำมันแพง จนทำให้ธุรกิจแขนงต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ ทั้งในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงหรือกระทั่งการชะลอตัวการลงทุนของนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพัทยากลับได้รับความสนใจจากนักลงทุนและประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยจะเห็นได้จากยอดผลักดันทรัพย์สินทั้งคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ใน 3 ไตรมาสของปีงบประมาณ 2551 (ต.ค.50-ก.ย.51) มียอดผลักดันทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 1,173,108,511 บาท แบ่งเป็นไตรมาสแรก 320,132,284 บาท ไตรมาสที่ 2 511,028,644 บาท และไตรมาสที่ 3 341,947,583 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมายการผลักดันทรัพย์สินในปี 2551 ที่กำหนดไว้ 999,000,000 บาท ดังนั้น ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา

สำนักงานฯ สามารถผลักดันทรัพย์สินได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปีถึง 174,108,511 บาทปัจจัยที่ทำให้บรรยากาศการขายทอดตลาดในพัทยาคึกคัก สวนกระแสการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศทำให้เมืองพัทยามีการพัฒนาและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับในปีงบประมาณ 2550 สำนักงานฯ ตั้งเป้าหมายของการผลักดันทรัพย์สินทั้งปี 2,129,890,914 บาท สามารถยอดผลักดันทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,292,620,046 บาท ซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้ 162,729,132 บาท และหากดูจากตัวเลขของเป้าหมายของการผลักดันทรัพย์สินของปีนี้กับปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการผลักดันทรัพย์สินในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา คือ ปี 2550 มีเป้าผลักดันทรัพย์สินกว่า 2,129 ล้านบาท และปี 2551 ตั้งเป้าไว้ 999 ล้านบาท เพราะเป้าหมายของการผลักดันทรัพย์ คิดจากราคาประเมินของทรัพย์ที่มีอยู่ในขณะนั้น ซึ่งปีที่ผ่านมา มีทรัพย์ที่ยึดค้างมา ณ 1 ตุลาคม 2549 คิดเป็นราคาประเมิน 2,370,563,958 ล้านบาท  และในปีนี้มีทรัพย์ที่ยึดค้างมา ณ 1 ตุลาคม 2550 คิดเป็นราคาประเมินทั้งสิ้น 1,238,984,462 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อปีที่ผ่านมามีทรัพย์ ที่มีราคาประเมินทรัพย์มากกว่า จึงทำให้เป้าหมายของการผลักดันทรัพย์มากกว่าในปีนี้

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ