Loading

บสท.โรดโชว์ขายทรัพย์ทั่วไทย เจาะตรงระบาย 5 พันรายกา

วันที่ : 24 มิถุนายน 2551
บสท.โรดโชว์ขายทรัพย์ทั่วไทย เจาะตรงระบาย 5 พันรายการ

             นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพย์สิน บรรษัทบริหาร สินทรัพย์ไทย (บสท.) เปิดเผยว่า บสท.ได้จัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ออกบูธ ""บ้านธนาคาร"" ขายทรัพย์ตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ระยอง ขอนแก่น เป็นต้น และจากการออกมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล จะช่วยสนับสนุนให้ตลาดมีความคึกคักขึ้นย่อมส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดการขายทรัพย์สินของบสท. ในปีนี้ได้อีกทางหนึ่ง รวมไปถึงการเน้นการขายทั้งแบบขายตรง เจาะกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง และจัดกลุ่มทรัพย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ประกาศทรัพย์เด่นชิ้นใหญ่อย่างกว้างขวางผ่านหนังสือพิมพ์ เพื่อเร่งระบายสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) 5,340  รายการทั้งนี้ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2551 บสท. มี NPA มูลค่า 85,187 ล้านบาท 5,342 รายการ  อยู่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 1,637 รายการ มูลค่า 40,347 ล้านบาท และอยู่ต่างจังหวัด 3,572 รายการ มูลค่า 31,907 ล้านบาท โดยในปีนี้ บสท. ได้ตั้งยอดการขายไว้ 10,333 ล้านบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ